Hai tông đồ cả mừng chung một ngày
Hai tông đồ cả mừng chung một ngày


Chúa làm những việc lạ lùng
Hai tông đồ cả không cùng một phe
Phêrô chài lưới nhà quê
Bỗng nhiên Chúa gọi đặt tên làm nền.

”Kê Pha là đá vững bền”
Dựng xây Giáo Hội đưa lên làm đầu
Việc Ngài ai thấu được đâu
Phê rô nào hiểu cao sâu lời Thầy.

Đưa chân cất bước con đây
Ngỡ rằng thăng tiến sau nầy vinh thân
Giàu sang ta cũng dự phần
Theo Thầy bảo vệ khi cần có con.

Lời hùng chưa ráo nét son
Gà kia đã gáy như đòn vào tâm
Giật mình thót nhớ lỗi lầm
Tâm lòng quặn thắt! đau thầm lệ vương

Nhưng mà Chúa vẫn yêu thương
Phêrô tỉnh thức canh trường hối nhân
Chúa Giêsu hỏi “ba lần”
Giao quyền chăm sóc ân cần “đàn chiên”.

Hai thánh cột trụ của Giáo hội: Phêrô và Phaolô
Hai thánh cột trụ của Giáo hội: Phêrô và Phaolô

*******
Phao Lô đâu phải tay hiền
Thuộc hàng học thức làm phiền đạo ngay
Hang cùng ngõ hẻm hăng say
Bắt Kitô hữu trói tay lôi về.

Thừng dây buộc chặt kéo lê
Truy lùng khắp nẻo sơn khê giam cầm
Bỗng đang cưỡi ngựa sấm gầm
Ngã văng xuống đất, chóa tầm mắt ai.

Sa-un nghe rõ tiếng Ngài
Sao ngươi tìm bắt ta hoài mà chi?
Thưa Ngài! Ngài đã nói gì?
Giật mình sáng mắt liền đi theo Ngài

Từ đây rao giảng công khai
Xưng là môn đệ của Ngài Giêsu
Bởi xưa tôi đã qúa ngu
Từ nay quyết sống khiêm nhu theo Thầy

Tông đồ dân ngoại từ đây
Nhìn xem Chúa chọn thật hay vô thường
“Trụ Đồng-Đá Tảng” là gương
“Chúa xây Giáo Hội” qủy vương hãi hùng

Nhiệm thay ý Chúa vô cùng
Hai tông đồ cả mừng chung một ngày
“Trụ Đồng-Đá Tảng” khoan thay
“Vững như bàn thạch” mới hay ý Ngài.

Trầm Hương Thơ
28.06.2014


Thánh Gioan bị chém
Thánh Gioan bị chém


Thánh Gioan Tẩy Giả tấm gương sáng ngời


Thời nào cũng có Gioan.
Gioan Tẩy Giả tấm gương sáng ngời.
Bởi Ngài là đuốc sáng trưng.
Dẫn đường Chúa đến, chỉ cho nhân loại.

Sống thì phải biết đấu tranh.
Đừng vì ham lợi để thân sa lầy.
Cuộc đời lắm chỗ bể dâu.
Đồng tiền, cơm áo làm cho sa đà.

Bẫy giăng tứ phía lợi danh.
Ngọt ngào như mía, rơi vào khó ra .
Nhận ra sự thật trớ trêu.
Để rồi làm chứng lại càng khó hơn.

Lương tâm đào luyện cả đời.
Quyết không gian dối, là điều Chúa kêu.
Đừng vì danh vọng mà quên.
Chính Thầy đã sống làm gương cho đời.

Môn đệ không thể hơn Thầy.
Vậy thì có thiệt là điều tất nhiên.
Xin Cha thương giúp chúng con.
Sống ngay, sống thật, lương tâm an bình.
Hãy là Ánh Sáng chỉ đường.
Cho ta, cho cả muôn người phúc vinh. Amen.

Hoa Nguyen

Thánh Gioan Tẩy Giả, còn được gọi là Gioan Tiền Hô, Gioan Baotixita

Thánh Gioan Tẩy Giả

( Lc 1, 57- 66 - 80 )

Mừng Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả
Tiếng hô to bốn phía vang trời
Tin Mừng lãnh nhận khắp nơi
Tình thương cứu độ tuyệt vời thấu chăng ?

Lời kêu gọi công bằng ngay thẳng
Sửa đường ngay san phẳng vũng đồi
Chứng nhân từ thuở trong nôi
Đây Con Thiên Chúa muôn đời ngợi khen

Chiếu ánh sáng muối men phúc thật
Mừng Gio-an Sinh Nhật chính là :
Mừng vui Đức Chúa vào đời
Mang ơn cứu độ cho người thăng hoa

Quyết từ bỏ xấu xa tha hóa
Nào gia đình dối trá điêu ngoa
Phá thai tội ác gian tà…
Khô khan nguội lạnh diễn ra âm thầm

Chối bỏ Chúa sai lầm tai hại
Tội ác đây, thực tại vô song !
Phá tan đoàn kết trông mong
Văn minh văn hóa tử vong bất toàn

Nơi trường học tệ đoan đâu vắng !
Nạn bạo hành choáng váng bàng hoàng
Vô luân xáo trộn gia tăng
Tổn thương giới trẻ hoang mang tiêu điều

Thời đại mới sinh nhiều giống tội
Sống tinh thần Giáo Hội gọi mời
Yêu thương phục vụ khắp nơi
Trở nên chứng tá gương soi cho đời


Lm. Khuất Dũng sss

 
HUỆ BÊN NHAN THÁNH I
(Kính dâng Người dòng dõi Giê-sê; nhịp thơ 4/3 & 2/3/2)
Một nhành Huệ trắng nét xuân tươi
Vượt gốc Giê-sê vượt núi đồi
Bén rễ lặng thầm ươm khí tiết
Đơm bông mau mắn đón sương trời
Hương thầm tín thác bên nhan thánh
Sắc thắm tin yêu giữa biển đời
Ân đức thơm lừng năm cõi đất
Nghìn thu trăng khấn nguyện đầy vơi.

HUỆ BÊN NHAN THÁNH II
(Bỏ một chữ đầu tiên)
Nhành Huệ trắng nét xuân tươi
Gốc Giê-sê vượt núi đồi
Rễ lặng thầm ươm khí tiết
Bông mau mắn đón sương trời
Thầm tín thác bên nhan thánh
Thắm tin yêu giữa biển đời
Đức thơm lừng năm cõi đất
Thu trăng khấn nguyện đầy vơi
 
HUỆ BÊN NHAN THÁNH III
(Bỏ một chữ tiếp theo)
Huệ trắng nét xuân tươi
Giê-sê vượt núi đồi
Lặng thầm ươm khí tiết
Mau mắn đón sương trời
Tín thác bên nhan thánh
Tin yêu giữa biển đời
Thơm lừng năm cõi đất
Trăng khấn nguyện đầy vơi
 
HUỆ BÊN NHAN THÁNH IV
(Bỏ chữ thứ ba & thứ tư)
Một nhành nét xuân tươi
Vượt gốc vượt núi đồi
Bén rễ ươm khí tiết
Đơm bông đón sương trời
Hương thầm bên nhan thánh
Sắc thắm giữa biển đời
Ân đức năm cõi đất
Nghìn thu nguyện đầy vơi
 
HUỆ BÊN NHAN THÁNH V
(Bỏ ba chữ cuối)
Một nhành Huệ trắng
Vượt gốc Giê-sê
Bén rễ lặng thầm
Đơm bông mau mắn
Hương thầm tín thác
Sắc thắm tin yêu
Ân đức thơm lừng
Nghìn thu trăng khấn
 
HUỆ BÊN NHAN THÁNH VI
(Bỏ chữ đầu tiên & ba chữ cuối)
Nhành Huệ trắng
Gốc Giê-sê
Rễ lặng thầm
Bông mau mắn
Hương tín thác
Sắc tin yêu
Đức thơm lừng
Thu trăng khấn
 
HUỆ BÊN NHAN THÁNH VII
(Bỏ bốn chữ đầu tiên)
Nét xuân tươi
Vượt núi đồi
Ươm khí tiết
Đón sương trời
Bên nhan thánh
Giữa biển đời
Năm cõi đất
Nguyện đầy vơi.
 
Đình Chẩn
Được tạo bởi Blogger.