https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 1

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

(Suy niệm Lc 3.13-17)Chúa Giêsu hạ mình theo nhân tính
Để Gioan làm phép rửa cho mình.
Người nêu gương cho tất cả chúng sinh:
Được cứu độ phải hết tình sám hối…
***
Sau Phép Rửa, Chúa Con đang cầu nguyện,
Trời mở ra, Thần Chúa ngự trên đầu
Với dạng hình hiền dịu, chim bồ câu,
Và có tiếng: Con Cha, Cha yêu dấu…
***

Suy mầu nhiệm Chúa Con chịu Phép Rửa,
Ai là người tín hữu hãy vui lên,
Chúa Ba Ngôi thương xót kẻ ngoan hiền
Tha hết tội qua Bí Tích Thánh Tẩy…
***
Và, Bí Tích hòa giải ai suy được:
Kẻ tội nhân đang đầy đọa tấm thân
Đang trong tay độc dữ của quỷ thần
Được giải phóng, lãnh hồng ân Thiên Chúa.

Thế Kiên Dominic


Công Nguyên & Công Lịch

********

Ngôi Lời nhập thể- gốc công nguyên.
Thế giới nương theo phép diệu huyền,
Thiên Chúa giáng sinh làm lịch sử,
Thế nhân đón nhận để lưu truyền.
Mấy ngàn năm trước không là tận,
Bao vận niên sau mãi tiếp liên…
Công lịch, công nguyên hằng tỏ rõ,
Đời người trần thế giữa vô biên…

Thế Kiên Dominic

Chú thích: Theo âm lịch, 60 năm một vận niên.

ĐÓN MỪNG NĂM MỚI


Hai không một chín: lịch Công Nguyên.
Năm mới đến rồi: vọng Chúa Chiên
Tín hữu vững tin: chăm đạo đức,
Thiện nhân quyết chí: sống nhân hiền.
Tin Mừng cổ vũ đời dân thánh,
Bác ái thực thi luật Chúa truyền.
Nhớ lại năm sinh Vua Cứu Thế,
Muôn dân ngưỡng vọng phúc bình yên…

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.