https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 2

Phép lạ đầu tiên tại Ca Na

(Cảm nhận và suy niệm từ Ga 2, 1-12)


Chúa và Mẹ tham gia tiệc cưới
Tại Cana cùng với môn đồ.
Xảy ra một chuyện bất ngờ,
Nửa chừng tiệc cưới rượu nho hết rồi.
Ý Mẹ muốn Ngôi Lời rạng vẻ,
Chúa bỏ qua, nhưng Mẹ ép nài,
Gọi người giúp việc tới ngay,
Chúa đành ra lệnh chất đầy sáu chum…
Chúa lại bảo ngôi trùm giúp việc
Múc rượu đưa quản tiệc tiếp tân.
Bất ngờ, quản tiệc phân vân,
Rượu ngon sao để cuối phần tiệc vui ???

***
Thánh sử chép: đây là phép lạ
Lần đầu tiên Chúa đã thực thi,
Vâng theo ý Mẹ từ bi,
Dạy người môn đệ kiên trì tín trung ...
Thế Kiên Dominic


TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
*****


Tình yêu Thiên Chúa: biển không bờ.
Thương xót muôn dân tự ấu thơ.
Già trẻ sống chung: tình hiếu nghĩa,
Thân quen giao tiếp: việc tôn thờ.
Thương người vì Chúa luôn trìu mến,
Cầu nguyện cho nhau chẳng nhạt mờ.
Dòng dõi E Và tin cậy vững:
Tình yêu Thiên Chúa biển không bờ…

Thế Kiên DominicMẦM SỐNG ĐẠO B4

(Nghe, đọc, suy tư)


Xuân- Tết.
Tết qua, Tết lại đến.
Xuân đi, Xuân lại về.
Thời gian không trở lại,
Tuổi trẻ cứ già đi…

Bốn mùa cuộc đời.
Xuân tiết rèn năng lực
Hạ, Thu dựng công lao.
Đông tới vọng “dưỡng lão”.
Thác về chốn Thanh Cao…

Hạnh phúc và hi vọng.
Hạnh phúc sinh dịu ngọt
Gian khổ luyện kiên cường.
Thương đau còn nhân tính
Hy vọng vững kỷ cương.

Tình yêu mỏng giòn.
Nở ra bằng nụ cười,
Lớn lên bằng cái hôn.
Tàn tạ với nước mắt
Đấy, tình yêu mỏng giòn.

Gia phong - Gia đạo.
Gia phong và gia đạo
Nền tảng mọi gia đình.
Đời con tới đời cháu
Một dòng tộc hiển vinh.

Vượt khó.
Hỡi con người chí khí!
Vạn sự khởi đầu nan.
Hãy bền vững tâm chí
Vượt khó hưởng thanh nhàn.

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.