https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 3

HÔM NAY ỨNG NGHIỆM…

(Phỏng theo Lc 1. 1-4, 14-21)


Tại sinh quán hội đường, Chúa cầu nguyện
Người thừa tác trao Chúa tập Thánh Kinh.
Chúa mở ra gặp đoạn nói về mình,
Chúa cất giọng thanh thanh trước thính giả…
Đoạn sách I- sa- i- a tác giả
Rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi
Ngài xức dầu, sai rao giảng Nước Trời,

Kẻ tội lỗi mau hạ mình sám hối.
Ngài khích lệ: cứu chữa dân vô tội,
Kẻ yếu dau, tàn tật, kẻ cơ hàn…
Rao Tin Mừng giải thoát tục trần gian.
Nhận hồng ân trong ngày Vua khen thưởng…
Gấp sách lại, Chúa trao người hội trưởng,
Cả cộng đoàn ngồi thinh lặng ngất ngây…
Chúa lên tiếng: lời tiên tri nghe đây
Nay ứng nghiệm đúng như lời Kinh Thánh.

Thế Kiên Dominic

ĐỨC VÂNG LỜI

(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ 4 Mùa Vui)

Gương mẫu Thánh Gia thật tuyệt vời:
Môi Sen lề luật… Mẹ vâng lời:
Tiến dâng Thánh Tử nơi đền thánh,
Đón nhận tình thương tại Nước Trời.
Lão giả Si Mêon: mừng ẵm Chúa,
Mẹ Vua Cứu Thế: cảm dòng đời …(1)
Vui trong đau khổ lập công phúc,
Gương mẫu Thánh Gia thật tuyệt vời…

Thế Kiên Dominic
(1) Đức Mẹ nghe lời tiên tri của cụ Simêon về sự đau khổ đời Mẹ Chúa Cứu Thế phải chịu…


Được tạo bởi Blogger.