https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Lễ Hiển Linh

CHÚA TỎ MÌNH CHO DÂN NGOẠI

(Cảm nhận và suy niệm từ Mt 2.1-12)Ba đạo sĩ Đông Phương nhìn sao lạ
Cùng ngắm suy tìm hiểu ý nhiệm mầu
Họ được ơn linh ứng đã từ lâu
Chúa Cứu Thế giáng sinh từ Do Thái
***
Cả ba vị theo sao lạ dẫn lối
Tới Gia Liêm - vua Hê Rốt trị vì.
Họ kính chào, thăm hỏi rồi ra đi
Tới hang đá Bét Lem sao dừng lại.
***

Trước máng cỏ bò lừa quì thở ấm
Ấu Chúa, Thân Mẫu,Thiên sứ, mục đồng.
Ánh sáng linh thiêng như lúc rạng đông
Đêm cực thánh sáng soi vùng cô tịch.
***
Quỳ, sụp lạy, tôn thờ, dâng lễ vật
Là nhũ hương, mộc dược, vàng tinh nguyên.
Ý chỉ: nhân, thiên tính và vương quyền.
Ôi! Mầu nhiệm Hiển Linh ai suy thấu!
Thế Kiên Dominic


ÁNH SAO SINH NHẬT


****
Vào thời ấy, hơn hai ngàn năm lich sử,
Tại Đông Phương sao lạ đã hiện ra.
Đem Tin Mừng cho nhân thế gần xa
Qua linh ứng lòng Ba Vua Dân Ngoại. (đạo sỹ)
***
Nào hãy đến chung mừng Vua Cứu Thế!
Sinh vào đời như đã hứa từ xưa,
Bốn ngàn năm, tổ phụ vẫn mong chờ,
Ngày đại phúc cho mọi người, mọi nước.
***
Nghe tiếng hát thiên thần, theo sao lạ,
Cả Ba Vua sốt sắng cùng lên đường.
Vượt đưởng xa, chẳng e ngại vấn vương,
Và gặp Đấng Thiên Sai trong hang đá.
***
Ôi! Huyền diệu! Đấng Cứu Tinh Giáng Thế!
Cư ngụ trong hang đá máng cỏ bò lừa,
Giửa đêm đông, sương lạnh và gió lùa
Được sưởi ấm bằng cỏ khô, rơm rạ...
***
Khách, cùng với mục đồng quì thờ lạy.
Đấng Thiên Sai quyền phép thật khôn lường,
Xuống làm người , với lòng Chúa xót thương,
Mọi dân nước đều hưởng nhờ ơn cứu độ...
***
Sau dâng lễ, Ba Vua lòng phấn khởi
Lên đường về, sao lạ lại hiện ra.
Theo ánh sao chỉ lối bớt đường xa
Và tránh khỏi mưu độc vua Do Thái.
Thế Kiên Dominic


MẦM SỐNG ĐẠO D3

(Nghe, đọc, suy tư)

Văn nhân tự kiểm
Văn hoá mênh mông như biển cả,
Thi văn luồn lách tựa dòng sông.
Nhắc ta: sáng suốt dùng tài liệu,
Sáng tác khơi khơi dễ lạc dòng.

Thay lời kinh
Thơ văn sống đạo tựa lời kinh
Khơi dậy niềm tin, sống nhiệt tình.
Chúc tụng tôn vinh Cha Cực Thánh
Thương yêu đồng loại như yêu mình.

Dọn món ăn
Sáng tác thơ văn đủ hướng linh
Sao cho khẩu vị được ngon lành.
Mình ăn vừa miệng, người cùng hưởng,
Sức mạnh thiêng liêng sẽ trưởng thành.

Linh Hướng
Tác phẩm văn thơ có Giáo Quyền
Giáo dân vững dạ đọc, lưu truyền.
Cộng đoàn văn hữu luôn thăng tiến,
Văn hoá Tình Thương tới mọi miền…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.