https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


TM CN C Thường niên 4

ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHUNG

( Suy niệm từ Lc 4.21-30)


Ơn Cứu Độ, của chung nhân thế.
Chúa Ngôi Hai nhập thể cứu đời.
Ngài luôn lên tiếng kêu mời,
Ai người thiện chí nghe lời giảng khuyên.
Tin Mừng Chúa rao truyền Phúc Thật:
Sống trần gian chớ mất niềm tin,
Muốn tìm đến cõi bình yên,
Cậy trông quyền phép linh thiêng Chúa Trời.
Chúa Cứu Thế muôn đời thương xót,
Mong thế nhân nên một đoàn chiên,

Canh tân, sám hối thường xuyên
Chờ ngày Chúa gọi, Cha Hiền thưởng công…
*** Là tín hữu, ta đừng tự mãn,
Chớ nghĩ mình hơn bạn chưa tin.
Một mai lãnh nhận đức tin,
Họ vào Nước Chúa nhãn tiền trước ta.

Thế Kiên Dominic


XUÂN NHIỆM MẦU

*****
Xuân này vui tạm, vọng xuân sau!
Lữ khách trần gian mãi nguyện cầu,
Tín thác nương nhờ ơn phúc thật,
Cậy trông tận hưởng nghĩa tình sâu.
Quyền năng Thiên Chúa hằng cao cả,
Sức mạnh Tình Yêu thật nhiêm mầu.
Thiên Quốc trường sinh: Xuân vĩnh cửu,
Muôn dân sống đạo: mến thương nhau…

Thế Kiên DominicMỪNG XUÂN MỚI

(Xuân Kỷ Hợi 2019)

Mậu Tuất ra đi, Kỷ Hợi về:
Đồng Xanh hoa lá trổ xum xuê,
Thi ca cầu nguyện thêm nồng mặn,
Văn hoá yêu đời đủ thoả thuê.
******
Ngày giờ năm tháng, mũi tên bay,
MẬU TUẤT qua rồi, KỶ HỢI đây.
Văn hóa yêu thương luôn phổ biến,
Thi ca sống đạo mãi vui say.
Tin Mừng loan báo lòng trung tín,
Kinh Thánh hướng linh sức mạnh đầy.
Xuân mới cậy trông ơn thánh Chúa
Kiên tâm giữ vững bước đường ngay.

Thế Kiên Dominic


XUÂN ƯỚC MƠ

( Kính họa t/p. X.Ư. M. t/g.linh mục K.D.)

Xuân về mơ ước lại tăng lên.
Lữ khách trần ai sức mạnh thêm,
Thử thách gian nan luôn vững chịu,
Kiêu căng tự tín hóa ra mềm.
Ước mong hưởng thụ thời tươi mát,
Tin tưởng an vui tiết dịu êm.
Tết đến đoàn ta vui sống đạo,
Xuân về mơ ước khỏi cần biên…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.