https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 5

Ơn kêu gọi

(Phỏng theo Lc 5,1-11)


Trên bờ biển Chúa bắt đầu rao giảng.
Dân chúng đông chen lấn để gặp Người.
Chúa thấy hai chiếc thuyền đậu thảnh thơi,
Xuống một chiếc, Chúa tiếp tục lên tiếng…

***Sau rao giảng Chúa truyền Simon đến
Vùng nước sâu thả lưới sẽ thành công.
Si mon thưa: suốt đêm vất vả về không,
Nhưng thầy dạy, con xin đi thả lưới.
*** Đây mẻ lưới chưa bao giờ nghĩ tới
Cá quá nhiều, gọi bạn thuyền tiếp tay
Kết quả là cá chất hai thuyền đầy
Lưới gần rách, thuyền cũng lo, sợ đắm…

*** Thuyền cập bến, Si Mon quì lạy, bẩm:
Xin xa con, kẻ tội lỗi mỏng giòn,
Chúa phán: đừng sợ, hỡi Si Mon ,
Con sẽ chinh phục người ta theo Chúa…

Suy niệm
Ơn kêu gọi Chúa ban, ai suy được!
Si mon, cùng hai bạn nên tông đồ ,
Ba ngư phủ, chẳng thông thái, khôi ngô,
Nhưng trung tín dâng mình theo Ý Chúa.

Thế Kiên Dominic


XUÂN NGƯỠNG VỌNG


Hừng sáng Xuân về, trải ánh hồng,
Đón mừng Xuân đến, thoả chờ mong.
Vườn đào Xuân tưới, sương phòng nắng,
Cánh gió Xuân nhờ, quạt mát lòng.
Giới trẻ Xuân khuyên, đời khiết tịnh,
Văn nhân Xuân gợi, ý tình nồng.
Tuổi già Xuân dụ, theo Thiên Ý,
Ngưỡng vọng Xuân sau, vượt núi sông…

Thế Kiên Dominic


XUÂN ƯỚC MƠ

( Kính họa t/p. X.Ư. M. t/g.linh mục K.D.)

Xuân về mơ ước lại tăng lên.
Lữ khách trần ai sức mạnh thêm,
Thử thách gian nan luôn vững chịu,
Kiêu căng tự tín hóa ra mềm.
Ước mong hưởng thụ thời tươi mát,
Tin tưởng an vui tiết dịu êm.
Tết đến đoàn ta vui sống đạo,
Xuân về mơ ước khỏi cần biên…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.