TM CN C Mùa Chay 2

CHÚA BIẾN HÌNH

(Phỏng theo Mt 17.1-9)

Theo Chúa ba môn đệ.
Chúa rời bỏ các ông,
Chúa lên gần đỉnh núi,
Đứng dưới đủ chờ trông.

***Chúa biến ngay hình dạng:
Y phục Ngài trắng tinh,
Trang nghiêm và lộng lẫy,
Đây chính Chúa Thiên Đình.

***Tức thời, ngay lúc ấy,
E lia và Môi Se
Hai ông cùng tới nghe
Và đàm đạo với Chúa.

***Ba tông đồ ngất ngây
Phê Rô chạy lên ngay:
“ Lạy Thầy, đây nơi thánh
Ở đây tốt lắm thay!

***Con xin dựng ba lều
Một dâng Chúa Thánh Triều
Còn hai dành E Lia
Và Môi Se kính yêu.”

***Bỗng từ trong đám mây
Vang vang lời Chúa phán:
“Con yêu dấu Ta đây
Hãy nghe lời Người dạy”

***Các ông chợt nhìn quanh
Hai Tiên Tri biến mất
Chỉ còn Thầy trò mình
Sự kiện xảy rất nhanh.

***Chúa từ trên núi xuống
Truyền lệnh môn đệ mình
Đừng kể với ai trước
Khi Chúa sẽ phục sinh.

***Các ông vâng lệnh Chúa
Nhưng thắc mắc hỏi nhau
Từ cõi chết sống lại
Ý lời này ra sao???
***
Một phút suy niệm:
Các tông đồ chưa hiểu
Ơn cứu độ thế nào
Cuộc tử nạn thương đau
Qua ba ngày sống lại…

Thế Kiên Dominic


MÙA CHAY

***

Mùa Chay Thánh; niệm suy ơn Cứu Độ.
Ai biết mình: phận con cháu E Và,
Hãy cùng nhau theo nếp sống hiền hòa,
Tin mầu nhiệm Cứu Tinh: xa tội lỗi.

*Mùa ChayThánh phải là mùa sám hối,
Kẻ tội nhân có cơ hội canh tân,
Quyết noi gương anh dũng bậc thánh nhân,
Theo Thánh Giá: trên đường lên Núi Sọ.

*Mùa Chay Thánh chính lá mùa cổ võ:
Dọn xác hồn, mừng lễ Chúa Phục Sinh:
Năng ăn chay, cầu nguyện và hãm mình,
Làm của lễ tiến dâng Vua Chiến Thắng…

*Mùa Chay Thánh: với tấm lòng sốt sắng
Gúp tha nhân: nâng đỡ kẻ cơ bần
Không ước ao: vui thỏa chốn gian trần,
Và quyết chí: nương theo đường Phúc Thật…

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.