TM CN C Mùa Chay 3

Cây vả không sinh trái

(Phỏng theo Luca 13. 6-9)


Vườn nho nọ có một cây vả,
Ông chủ ta trồng đã ba năm.
Thường ngày ông vẫn tới thăm,
Thấy cây không trái lòng căm căm buồn

Ông liền gọi thợ vườn mà bảo:
“Cây vả kia ăn báo đất ta,
Ba năm chẳng trái chẳng hoa,
Chặt đi cho thoáng, ai mà tiếc thương.”
- Người thợ vội nhẹ nhàng thưa chủ:
“Xin ông cho tôi thử lưu tâm,
Xới quanh, vun bón, thêm chăm,
Nếu không kết quả, sang năm chặt liền...”

*********
Lạy Chúa,
Chúa chính là ông Chủ
Giáo Hội là thợ vườn
Cây vả là thân con
Dụ ngôn này Chúa dạy
Con thêm lòng tin cậy
Sám hối và thành tâm
Xin Thần Trí Phúc Âm
Cải hóa con cho kíp
Nếu không con bị diệt
Như cây vả vườn nho
Ông chủ thương ban cho
Hẹn kỳ nở hoa trái…
Amen

Thế Kiên Dominic


HÃY NHỚ…

****
Hãy nhớ mình là lữ khách thôi,
Quê hương vĩnh cửu ở trên Trời.
Gian nan, vất vả, rồi qua hết,
Lo lắng, sầu đau, chỉ một thời.
Quyết chí nương theo đường phúc thật,
Vững tâm xa lánh nẻo buông xuôi.
Niềm tin Thiên Chúa, không lay chuyển,
Hãy nhớ mình là lữ khách thôi…

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.