TM CN C Lễ Lá

CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA…

(Cảm nhận và suy niệm từ Lc 19. 28-40)


Hôm nay Lễ Lá vào Tuần Thánh.
Mầu nhiệm, quyền uy Chúa tỏ bày.
Cuộc rước vào thành là phép lạ.
Tông đồ, dân Chúa vẻ vang thay!!!
***
Ảnh hưởng Tin Mừng toả khắp vùng
Được tin Chúa đến, dân xung phong.
Tràn ra, đón rước, tay cầm lá,
Mở miệng tung hô Chúa Cửu Trùng.
***
Mấy người Biệt Phái yêu cầu Chúa
Bảo họ im đi. Chúa phán liền:
Nếu họ ngưng lời ca tụng Chúa,
Tức thì khối đá sẽ la lên…

***
Xin Chúa cho con can đảm đủ
Miệng ca tụng Chúa chẳng khi ngơi
Lòng luôn tin cậy quyền năng Chúa
Cứu độ đem về chốn thảnh thơi…

Thế Kiên Dominic


VẠN VẠN TUẾ
ĐẤNG NHÂN DANH CHÚA MÀ ĐẾN


Rợp ngành lá vươn cao vang chúc
Muôn tim hồng sôi sục tung hô
Cao rao vạn tuế Ky Tô
Đây Vua Do Thái, Đây Vua Đất Trời!

Bao năm tháng khắp nơi đông đúc
Dân theo Người thao thức lắng nghe
Lời ban thức tỉnh đắm mê
Lời ban dẫn dắt Bến Quê vĩnh hằng.

Dân tấp nập ngày càng theo Chúa
Người chăm lo no thoả xác hồn
Năm ngàn người, số có hơn
Cá thơm bánh ngọt dư tròn mười hai.

Phép lạ chữa những ai bệnh tật
Lệnh uy quyền quỷ xuất ra xa
La-za- rô, chết thối tha
Bốn ngày sống lại bước ra khỏi mồ...

Lời vinh tụng reo hò vang dậy
Lấy áo choàng lót trải mặt đường
Hoan hô Đức Chúa Cửu Trùng
Hoan hô Đức Chúa suối nguồn Xót Thương.

Đấng Sự Thật, là Đường, Sự Sáng
Diệt tử thần, vinh thắng khải hoàn
Tổ tông ngục tối viếng thăm
Khai ân cứu độ,Thánh Nhan Quê Trời.

Khắp trần thế người người náo nức
Lòng Xót Thương, kín múc Thánh Ân
Nếm xem ngọt thoả vô ngần
Ky Tô Thập Giá, vĩnh hằng vinh quang.


NHÌN LÊN THÁNH GIÁ 2

*****
Nhìn lên Thánh Giá: thấu tình Cha:
Chịu chết đền thay tội chúng ta.
Đinh đóng chân tay: thân giãn nở
Đòng đâm sát nách: máu chan hòa.
Giáo nhân hèn yếu xin đền tội,
Con cháu E Và nguyện được tha.
Thiên Chúa quyền năng: Vua Tự Hữu,
Lòng thương xót Chúa thật bao la…

Thế Kiên DominicVÀO TUẦN THÁNH


******
Rước lá
Rước lá tung hô Chúa
Tiếp tục theo chân Ngài
Hết chặng đường chông gai
Cảm nghiệm tình yêu Chúa.
Trước khi vào chịu nạn
Vườn Giết Si Ma Ni
Nhận mồ hôi, máu Chúa
Khi lộ ra: bao thuở
Tội loài người gớm ghê…
Thứ Năm tuần Thánh
Giơ chân cho Chúa rửa
Nước mắt nhỏ long tong
Đưa tay nhận rượu bánh
Lửa mến rực trong lòng
Truyền Chức Thánh
Chính trong bữa Tiệc ly
Chúa loan truyền Chức Thánh
Rằng: Nghi Lễ Bẻ Bánh
Các con sẽ thực thi…
Chúa khát
Ngước nhìn lên Thánh Giá:
Chúa đang chịu cực hình,
Con nghe lời Chúa phán:
Ta khát hồn sinh linh...

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.