TM CN C Mùa Chay 5

Sám hối & lập công

(Suy niệm từ Ga 8. 1-11)


Hôm nay tuần cuối Mùa Chay,
Lắng nghe tiếng Chúa: điều này phải thông:
Tình thương Thiên Chúa chẳng cùng,
Hãy lo sám hối chớ đừng rầy mai.
Lại đừng xét đoán tội ai,
Xét mình trước đã, biết đời nhân sinh.
Sẻ chia chí nguyện của mình,
Làm lành, lánh dữ, sạch tinh xác hồn.

Bước vào Tuần Thánh xin ơn,
Theo đường Thánh Giá, đau buồn vượt qua.
Hồng ân đổ xuống như mưa,
Qua tuần Thương Khó tới mùa Phục Sinh.
Quyền năng nơi Dấng Cứu Tinh,
Lập công đền tội hiển vinh muôn đời…

Thế Kiên Dominic

VÂNG THEO & VÂNG CHỊU

*******

Người Ki Tô hữu ở đời này
Sống đạo Tình Yêu phúc đức thay:
Sinh hoạt đạo đời: phô Lẽ Thật,
Chung lòng vui khổ : vững đường ngay.
Vâng theo Ý Chúa: Vua thương xót,
Vâng chịu phận mình: kẻ tội đầy.
Cứu Thế Giê Su trên Thánh Giá
Dạy con tín thác, bước theo Thầy…

Thế Kiên Dominic


ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 2
****

Đoàn tín hữu sống theo đường Thánh Giá
Chúa Giê Su mở lối vào Nước Cha,
Nước trường sinh, dân sống trong an hòa,
Là Đất Hứa cho dân riêng trung tín.

*Đường Thánh Giá là con đường thánh chiến
Phải vượt qua nhiều chiến đấu, gian nan
Phải cậy trông sức mạnh Chúa hứa ban,
Luôn tin thác nơi tình thương Cha Cả.

*Hãy vùng dậy, nếu chẳng may vấp ngã,
Tiến bước luôn, quyết chí không chịu lùi.
Bạn đồng hành đông đúc, đủ an vui…
Đường Thánh Giá ngày nay càng mở rộng.

*Chiên Giáo Hội đua nhau dâng đời sống,
Theo đường lên tới đỉnh núi Can Ve
Sức thiêng liêng hàng ngày Chúa chở che,
Vào Thiên Quốc muôn đời làm dân thánh…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.