https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


TM CNC Phục Sinh 3

Hãy Theo Thầy

( Suy niệm TM Ga 21. 1-19)

Hôm nay Chúa lại hiện ra,
Khác hai lần trước (tại nhà hội chung)
Lần này, bãi biển mênh mông,
Chỉ nơi lưới cá, rồi cùng nướng ăn…
Nhận ra dấu chỉ tình thân
Qua bao sự việc dần dần diễn ra.
Cuối cùng, Chúa bảo: Theo Ta…

*Trở về tiếp tục việc Cha trên Trời.
Phê Rô được cử thay Người,
Chăn đoàn chiên Chúa chớ rời tình thương.
Bao nhiêu môn đệ theo gương,
Tin Mừng rao giảng, coi thường khó nguy.
Tin lời Chúa sai ta đi…
Chúa luôn hiện diện chẳng kỳ ngày đêm.
Trong lòng Giáo Hội triền miên,
Và lòng tín hữu: niềm tin vững vàng.

Thế Kiên Dominic


ĐỒNG HÀNH SỐNG ĐẠO

******
Đồng hành sống đạo có thi ca.
Tín hữu tương giao đủ mặn mà:
Luật Chúa sáng soi: ơn mạnh sức,
Tin Mừng rao giảng: phép giao hòa.
Tình yêu thánh thiện luôn coi trọng
Nếp sống xô bồ quyết tránh xa.
Văn hữu đạo Trời cùng ước nguyện.
Sống đời văn hóa: sáng danh Cha…
Thế Kiên Dominic

CÓ CHÚA Ở CÙNG

******
Vững tin có Chúa ở cùng.
Đoàn chiên Giáo Hội lập công đời này,
Đời này vững bước đường ngay,
Đời sau vui hưởng tràn đầy phúc vinh.

Như xưa khi Chúa Phục Sinh
Bao lần hiện đến chứng minh rõ ràng.
Phê Rô Thánh Cả hiên ngang
Thi hành Thánh Ý: hành trang Nước Trời.
Tin Mừng rao giảng khắp nơi,
Thiện nhân chấp nhận sống đời giáo nhân.
Tinh thần truyền giáo tiến dần,
Tông đồ sứ vụ lãnh phần phúc thiêng.
Chứng nhân tử đạo ơn riêng,
Cộng đoàn dân thánh nhân hiền sống chung.
Lập công, tích đức, hiệp thông,
Chiên ngoan Giáo Hội một lòng kính tin.
Vâng làm, vâng chịu, nguyện xin…
Ngày về Quê Thật: Cha Hiền thưởng công.

Th. K. Dominic


Được tạo bởi Blogger.