https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


TM CN C Phục Sinh 4

Nghe & Theo

( Suy niệm TM Ga 10. 27-30)


Bạn có nghe chăng tiếng Chủ Chiên?
Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa nhân hiền
Giáng trần gây dựng đoàn chiên Chúa,
Đón nhận đoàn viên khắp mọi miền.
***
Chúa ban thần khí đủ khôn ngoan,
Mạc khải tình thương mãi chứa chan,
Nhận biết thế nào là vĩnh cửu,
Thế nào là vui sống chiên đoàn...
***
Chúa nói: Chiên tôi nghe tiếng tôi,
Tôi tìm kiếm, chúng, chúng theo tôi.
Ngày nay Giáo Hội còn luôn nhắc:
Chúa ở cùng ta, chẳng lúc rời…

***
Theo Chúa là theo Đấng Cứu Tinh,
Tin Mừng rao giảng Nước Thiên Đình,
Chiên ngoan trọn đạo nơi dương thế,
Lãnh phúc ngàn sau chốn hiển vinh.

Thế Kiên Dominic


KI TÔ HỮU

****
Thiện nhân giữ đạo Chúa Giê Su.
Khấn hứa tránh xa chước kẻ thù,
Sống đạo yêu thương: hai nếp sống,
Hãm mình thanh sạch: trọn đường tu.
Tin Mừng: suy niệm luôn say mến,
Giáo lý: tuân hành chẳng nhạt mù.
Giáo Hội truyền thông qua Bí Tích,
Chiên đoàn vững mạnh tới thiên thu…

Thế Kiên Dominic


SỨ ĐIỆP FATIMA

***
Nếp sống đạo, giáo dân thời hiện đại
Luôn nương theo sứ điệp Fa Ti Ma
Từ trăm năm Mẹ Chúa nhắc nhở ta:
Suy mầu nhiệm Mân Côi mà cầu nguyện.
Là con cháu E Và xin tận hiến
Cả cuộc đời phấn đấu để vượt qua
Mọi khó khăn, yếu đuối, nẻo gian tà,
Mẹ phù trợ: tội nhân nên thánh thiện.
Mẹ răn dạy chúng con phải cải tiến:
Biết canh tân nếp sống với lòng ngay,
Tránh cho xa chước tục lụy mê say,
Nếu vấp ngã: hãy vững tâm vùng dậy.
***
Sứ điệp Mẹ Mân Côi con khấn giữ:
Theo Tin Mừng suy niệm và thực thi,
Điều ăn năn sám hối chẳng định kỳ,
Quyết sống đạo trên con đường Thánh Giá…

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.