https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


TM CN C Phục Sinh 5

Môn Đệ Thầy

(Suy niệm TM Ga 13. 31-35)

Vào giờ cuối bữa tiệc ly
Giu Đa vùng dậy, ra đi bẽ bàng.
Chúa liền nghĩ tới vinh quang
Qua tuần chịu nạn, khải hoàn Phục sinh.
Vinh danh Cha Cả Thiên đình
Cùng Ngôi Hai Chúa hiển vinh muôn đời…
***
Các con yêu dấu ta ơi,
Chỉ còn ít nữa, Thầy rời các con.
Điều răn mới, giữ cho tròn,
Yêu nhau: dấu chỉ là môn đệ Thầy…

Thế Kiên Dominic


SỐNG ĐẠO VỚI THI CA

******
Sống đạo Tin Mừng, văn hữu ta
Niệm suy, cầu nguyện: có thi ca.
Niềm tin mẩu nhiệm, vui đoàn kết,
Sức mạnh thiêng liêng, đẹp thuận hòa.
Sáng tác nương theo nền Mục Vụ,
Gieo vần giữ vững luật Văn Nhà.
Giao lưu góp ý, cùng chia sẻ,
Văn hữu đoàn ta tiến bước xa…

Thế Kiên Dominic


MẸ LÀ NỮ TỲ CỦA THIÊN CHÚA

(Suy niệm từ Lc 1, 26-38 CNTN 27)

Thánh Kinh dạy từ muôn năm thuở trước
Ý Chúa Cha chuẩn bị để Ngôi Hai
Sẽ giáng trần cứu độ cho loài người
Và đã chọn Mẹ Hiền cho Con Chúa.

--Ôi! Màu nhiệm Giáng Sinh, Con Thiên Chúa.
Ôi! Màu nhiệm Ma Ri A, Mẹ Chúa Trời,
Mẹ Vô Nhiễm, cũng là Mẹ Trinh Thai,
Và màu nhiệm Giu Se Thánh Dưỡng Phụ.

--Khi Thiên Sứ kính chào, Mẹ bỡ ngỡ,
Nhưng khi nghe Thánh Ý Chúa loan truyền
Mẹ xin vâng, Mẹ chẳng dám nài xin,
Mẹ chỉ thốt lên được lời khiêm hạ:

“ Tôi là Nữ Tỳ hầu hạ nhà Cha Cả,
Tôi sẵn sàng phục vụ Đấng Thiên Sai,
Tôi xin dâng trọn đời sống riêng tôi
Và tin tưởng quyền năng Cha Cực Thánh”

--Suy về Mẹ, tín hữu thêm sức mạnh,
Biết noi gương hiền hậu và khiêm nhu,
Biết cậy trông Mẹ Chúa luôn hộ phù,
Và tin tưởng lãnh phần ơn Cứu Độ…

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.