https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


TM CN C Phục Sinh 6

Yêu Thầy & Giữ Lời Thầy

( Suy niệm TM Ga.14. 23-29)

Lời Chúa:
Yêu Thầy, hãy giữ lời Thầy,
Cha Thầy yêu lại, hứa ngày vinh quang.
Ngôi Ba phù trợ, dẫn đường,
Vững tin có Chúa ngự thường nơi con…

Suy niệm
Ơn quan phòng của Chúa
Bảo đảm vượt gian nan.
Tín hữu cậy trông Chúa,
Bình an Chúa rộng ban…
***Thầy đi, rồi trở lại
Lập Hội Thánh nhân lành
Dẫn dất đoàn chiên Chúa
Nhận ơn phúc hiển vinh…

Thế Kiên Dominic


MÔN ĐỆ THẦY

***
Đoàn Ki Tô hữu sống Lời Thầy
Giữ đạo Tin Mừng, ơn phúc đầy.
Quyết chí thi hành điều chính nghĩa,
An tâm tiến bước nẻo đường ngay.
Yêu nhau vì Chúa: nêu gương sáng,
Sống đạo Tình Thương: chịu đắng cay.
Môn đệ theo Thầy vào Nước Chúa
Sống đời vịnh cửu: nhiệm mầu thay…

Thế Kiên Dominic


ĐỨC YÊU NGƯỜI

(Cảm suy màu nhiệm Mân Côi thứ 2 Mùa Vui)

Vâng theo Ý Chúa: phải yêu người.
Sống đạo Tình Yêu: Chúa gọi mời:
Bác ái thực thi: không vị kỷ,
Công bình thể hiện: chẳng buông lơi.
Yêu thương vì Chúa: tăng nhân đức,
Tha thứ cho nhau: vọng Nước Trời.
Mầu nhiệm Mân Côi luôn sáng tỏ…
Vâng theo Ý Chúa: phải yêu người.

Thế Kiên Dominic

THI CA SỐNG ĐẠO

(Cảm họa t/p CHLT t/g Hoàng Công Nga)

Làng thơ công giáo có vườn thơ
Sống đạo Tình Yêu thỏa ước mơ.
Ý tưởng trong lành theo Giáo lý,
Lời ca chuốt vận chẳng vu vơ.
Giao lưu văn nghệ: cầu thương mến,
Rao giảng Tin Mừng: nguyện phụng thờ.
Văn hóa Tình Thương thăng tiến mãi,
Niềm vui đạo hữu vẫn trông chờ…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.