https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Mừng Lễ Thánh Phao Lô

( Thánh Bổn Mạng văn hữu Cao Huy Hoàng)


Tạ ơn thánh cả Phao Lô
Nêu cao gương sáng tông đồ giáo dân.
Thi ca cầu nguyện chung phần,
Theo đường văn hóa thấm nhuần đức tin.
Chúng con thành kính nguyện xin
Cậy Cha Bổn Mạng giữ gìn chúng con
Họ Cao mạnh khỏe ưu tiên,
Văn đoàn học hỏi, cần chuyên thực hành.
Ước mong độc giả cảm tình,
Hướng về nếp sống hiển linh Nước Trời.
Cậy trông ân sủng: nguồn vui,
Phao Lô thánh cả chẳng rời đoàn chiên…

Thế Kiên Dominic
Mừng lễ Thánh Bổn Mạng

LINH MỤC PHÊ RÔ


Trăng sáng vườn thơ Giáo Hội Nhà,
Nguồn vui sống đạo có thi ca.
Tin Mừng ngâm vịnh đẹp lỏng Chúa
Kinh nguyện niệm suy mở trí ta
Linh mục chủ chăn, chăm cổ vũ.
Đoàn chiên văn hữu, đủ thăng hoa.
Nước Cha hiển trị không biên giới,
Thập Tự trên cao tỏa sáng xa…

Thế Kiên Dominic

TÂM SỰ PHÊRÔ


Con là người nông nổi
Theo Thầy để học khôn
Thầy dạy toàn dụ ngôn
Lơ mơ con cảm nhận

Con bọt bèo thân phận
Cũng có lúc học đòi
Đi trên nước thử coi:
“Thầy ơi, con chìm mất!”

Phong ba, con sợ nhất
Lúc lênh đênh biển đời
“Thầy ơi, dậy đi thôi!
Con tài hèn sức mỏng”

Bồng bột trong cuộc sống
Con tuyên bố theo Thầy
Dù vạ gió tai bay
Quyết không hề lui bước

Chuyện đời ai biết được
Đối mặt với thế gian
Yếu đuối, con phụ phàng
Tiếng gà, ôi, oan nghiệt!

Ánh mắt Thầy thắm thiết
Vẫn dõi bước đời con
Giọt nước mắt nỉ non
Con gục đầu thống hối

Con ươn hèn ngu muội
Đâu mơ chức quyền cao
Thầy chọn con làm đầu
Chỉ vì lòng yêu mến

Thầy ơi, con xin đến
Ý Thầy, con thực thi
Lời Thầy, con khắc ghi
Tin Thầy, con thả lưới…

Pio X Lê Hồng Bảo.


Tin, bài liên quan:


Được tạo bởi Blogger.