https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Lễ Chúa Ba Ngôi

Mừng lễ THIÊN CHÚA BA NGÔI

(Suy niệm từ TM Ga 16. 12-15)

Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi
Giáo Hội tuyên xưng một Chúa Trời
Tạo dựng muôn loài cùng vũ trụ
Quan phòng, hiển trị mãi muôn đời.
***
Theo Ý Chúa Cha, Chúa Chí Linh
Ngôi Hai vâng mệnh bỏ thiên đình,
Xuống làm thân phận người trần thế,
Tự hiến dâng mình cứu chúng sinh…
***
Giáo Hội thực thi Thánh Ý Cha
Qua quyền tác động của Ngôi Ba.
Tin mừng rao giảng Lời Hằng Sống,
Ánh sáng chiếu soi khắp xứ xa...
***
Tông đồ sứ vụ phải ân cần,
Tín hữu ai ai cũng góp phần,
Cầu nguyện, làm men, làm muối mặn.
Mở mang Nước Chúa đến muôn dân…

Thế Kiên Dominic


THÁNH TÂM CHA

(Chúa gọi trong bí tích Giao Hòa)

Đoàn con nghe tiếng Thánh Tâm Cha.
Lời gọi thân thương quá thiết tha:
Duyên nợ thế nhân còn cố thủ!
Tình thương Thiên Chúa để trào qua?
Thành tâm thống hối xin tha thứ.
Quyết chí canh tân hứa trước tòa ...
Phần thưởng đời sau là vĩnh cửu,
Cộng đoàn dân Chúa sống chan hoà.

Thế Kiên Dominic


VÂNG THEO Ý CHÚA

****
Là dân Chúa: con tuân theo Ý Chúa,
Con khấn xin: Chúa luôn ở cùng con.
Con phó dâng thân xác và linh hồn
Chúa phân định thể nào - con vâng nhận.

Ki Tô hữu sống Tin Mừng Phúc Thật
Quyết thực thi giáo huấn Chúa Tình Thương
Chúa dạy con: trước hết phải khiêm nhường
Yêu thân hữu: yêu thật lòng, vì Chúa.

Đấng Hằng Hữu quyền năng từ muôn thuở
Chúa thưởng công cho dân Chúa hiền hoà
Chúa đỡ nâng cho kẻ phụng thờ Cha
Chúa soi sáng: sống đời lập công đức.

Nước Thiên Chúa trường sinh và vĩnh cửu
Chúa thương dân, thông ban nếp sống vui
Hưởng bình an hạnh phúc tới muôn đời
Và luôn sống một lòng theo Ý Chúa…

Thế Kiên Dominic

LỄ CHÚA BA NGÔI


Lạy Chúa Ba Ngôi lòng con thờ phượng:
Xin cho con quên mãi chính mình đi
Để chìm trong Chúa rồi không biệt ly
Bất động và êm như vào vĩnh viễn.
An hòa ấy không làm gì xao xuyến
Cũng không gì làm xa khỏi Chúa con
Nhưng mỗi phút càng đẩy sâu tâm hồn
Vào thẩm cung của biển tình mầu nhiệm.
Cho hồn con an bình nơi lưu luyến
Thành thiên đàng chỗ an nghỉ tình yêu
Không bao giờ con bỏ Chúa cô liêu.
Con ở đó nguyên toàn và tỉnh thức
Trong đức Tin để phượng thờ nao nức
Phó toàn thân cho mặc Chúa tạo thành!

Ôi Kitô, con mến Chúa uy danh
Xưa tử nạn vì thương nhân thế,
Con dâng Chúa một tình yêu diễm lệ
Của bạn trăm năm bề bỉ muôn đời.
Nguyện xin Chúa ngàn năm chiếu dọi,
Thề yêu Chúa, để rồi yêu mà chết!
Nhưng, ôi Chúa, này hồn con hao kiệt,
Đuối sức rồi, xin hãy mặc cho con
Chính mình Chúa, để đồng nhất với Người,
Cùng nhịp thở của linh hồn Chúa tể,
Con bị chìm, bị chiếm xâm, thay thế,
Cho đời con trở nên ánh huy hoàng.
Xin đến trong con làm Đấng thờ phượng,
Đấng đền tạ và cứu vớt, ân thưởng.

Lạy Ngôi Hai, Tiếng lòng của Thiên Chúa,
Suốt đời con, con muốn để nghe Người,
Và ước thành người con dễ sai bảo,
Để cùng người mọi điều được thụ giáo.
Qua các đêm dài qua cảnh cô liêu,
Qua nỗi yếu hèn: ngắm Chúa tình yêu.
Cho con sống dưới quang minh của Chúa!
Ngôi sao kia, lòng con say vạn thuở,
Hãy chi phối con từ giờ phút này,
Để không bao giờ thoát tay Chúa cả!

Ôi lửa đốt thiêu, lạy Thần Tình Ái,
Hãy đến trong con cho hồn tồn tại,
Khác nào nhập thể, nên giống Ngôi Con,
Để rồi thân xác này trở nên nhân tình,
Và ở đây tái diễn bao mầu nhiệm!
Lạy Ngôi Cha, xin nghiêng mình xem đến
Con mọn hèn là thụ tạo lòng Cha,
Lấy bóng cả mà che phủ bao la,
Nhìn ở đấy Đấng lòng Cha yêu mến
Ngự trong con đẹp lòng Cha trọn vẹn!

Lạy Ba Ngôi, Tất cả của lòng con,
Là nguồn vui, Suối trầm lặng tâm hồn,
Cõi vô biên: con lao mình biến mất.
Phó mình con như miếng mồi thơm ngọt,
Muốn chôn cha trong đáy huyệt lòng con,
Để trong cha, con lượm cả xác hồn,
Và chờ đợi rồi đây đi chiêm ngưỡng,
Trong ánh sáng, nguồn cao sang ân thưởng!

Dòng nữ Cát Minh Tê-rê-xa (OCD)
Ngày 21 tháng 11 năm 1904

Được tạo bởi Blogger.