https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Lễ Chúa lên Trời

Mừng lễ Chúa lên Trời

(Suy niệm từ TM. Lc 24. 46-53)


Nhớ xưa các thánh Tông Đồ,
Ngất ngây nhìn Chúa Ki Tô lên Trời.
Vừa nghe thánh chỉ của Người:
“Hãy đi rao giảng kêu mời thế nhân
Trở nên môn đệ hiến thân,
Mở mang Nước Chúa, hồng ân dạt dào.
Đời này công đức càng cao,
Đời sau vinh hiển, trí nào hiểu thông.”

Tông đồ vâng mệnh Cha Chung
Trọn đời phấn đấu, một lòng hy sinh.
Dựng xây Giáo Hội quang vinh
Năm Châu, bốn Biển rạng danh Chúa Trời…

Cộng đoàn tín hữu ta ơi!
Nhìn lên Thiên Quốc muôn đời cao quang.
Với lòng trông cậy vững vàng,
Vâng theo Ý Chúa chớ màng phù vân.
Mai sau qua khỏi cõi trần,
Được lên hưởng phúc muôn phần sáng tươi…
Hôm nay mừng Chúa Lên Trời.
Tung hô danh Chúa với lời thánh ca…
Halleluja ! Halleluia!

Thế Kiên Dominic


Tiếng Gọi Từ Thánh Tâm

******
Tín hữu, nghe chăng tiếng nhủ thầm:
Con ơi, sao nỡ, cứ an tâm?
Tình thương Thiên Chúa, chưa đền đủ,
Lòng mến tha nhân, ít nảy mầm.
Giáo Hội răn khuyên, mong tiến tới,
Giáo dân đáp ứng, được bao lăm.
Bởi đâu lửa mến Cha tung vãi
Chưa toả tràn lan- hết tối tăm???

Thế Kiên Dominic

ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA

(Phỏng theo Kinh Đền Tạ Thánh Tâm)

Thánh Tâm Cha Cực Thánh.
Ôi ! Chúa rất nhân lành.
Tín hữu cùng đền tạ
Tội người và tội mình.
***
Tội tỏ tình khinh bạc,
Tội chê trách, dể duôi,
Bôi nhòa ấn Rửa Tội,
Để phúc lộc buông trôi.
***
Đáng xót xa, đau đớn:
Sống đời vô kỷ cương,
Những thô tục mất nết,
Đức khiết tịnh coi thường.
***
Lộng ngôn và phạm thượng,
Bỉ báng đấng làm thầy,
Khinh Bí tích Yêu Mến,
Ai đền những tội này?
***
Đền thay cách riêng, chung:
Cá nhân, nhóm lạc dòng
Chống quyền năng Giáo Hội,
Ngăn cản sự truyền thông.
***
Bền đỗ và trung tín;
Làm tôi Chúa trọn đời,
Nguyện đoàn con hết thảy
Chúa gọi về Quê Trời…
A men

Thế Kiên DominicĐược tạo bởi Blogger.