https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

(Suy niệm từ Ga 20.19-23)

Các môn đệ trong phòng kín cửa
Chợt thấy hình lưỡi lửa trên đầu.
Thánh Thần Chúa ngự - in sâu
Vào lòng các đấng nhiệm mầu Cứu Tinh.
Đức can đảm hy sinh truyền giáo
Đủ khả năng dẫn đạo thiện nhân…
Lập nên Giáo Hội thế trần,
Mở mang Nước Chúa muôn phần vinh quang.
Nay tín hữu trên đàng thăng tiến
Vững tin vào hiện diện Ngôi Ba.
Bảy ơn ban xuống cho ta,
Cộng đồng dân Chúa chan hòa tình thương.
Dâng Thánh Lễ khiêm nhường cung kính
Tỏ niềm vui, thánh vịnh ca lên
Đoàn chiên cùng với chủ chiên
Một lòng thờ Chúa Nhân Hiền Chí Tôn…

Thế Kiên Dominic


XIN ƠN SỨC MẠNH

****
Con nhận biết những linh hồn thánh thiện
Lòng nôn nao bày tỏ một tình yêu ,
Một tình yêu tận hiến thật cao siêu.
Tuôn trào tới cung Tình Yêu Thiên Chúa…
***
Nhưng ,lạy Chúa, bao giờ con dám nói:
Con mến Cha bằng Cha mến thương con,
Cha nuôi con cả phần xác, pnần hồn,
Con mong ước đền đáp tình yêu ấy.
***
Con còn yếu đức tin và đức cậy -
Người giáo dân chưa tới bậc trưởng thành,
Chúa Thánh Thần soi sáng để tiến nhanh
Do học hỏi và cầu nguyện liên lỉ..
***
Con xin hứa vững tin vào mầu nhiệm.
Kinh sáng chiều, Thánh Lễ cùng hiệp dâng,
Cùng hiệp thông sinh hoạt với cộng đồng
Trong sứ vụ dấn thân vì bác ái…

Th.K.Dominic

VÂNG THEO & VÂNG CHỊU

*******
Người Ki Tô hữu ở đời này
Sống đạo Tình Yêu phúc đức thay:
Sinh hoạt đạo đời: phô Lẽ Thật,
Chung lòng vui khổ : vững đường ngay.
Vâng theo Ý Chúa: Vua thương xót,
Vâng chịu phận mình: kẻ tội đầy.
Cứu Thế Giê Su trên Thánh Giá
Dạy con tín thác, bước theo Thầy…

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.