https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Tin, bài liên quan: 

TM CN C Lễ Mình Máu Thánh Chúa

PHÉP LẠ BÁNH HOÁ NHIỀU

(Suy niệm từ Lc 9. 11b-17)

Phép lạ Chúa làm trước đám dân
Nhiệt tình nghe giảng đến quên ăn:
Tượng trưng Bí Tích nguồn sinh lực
Dấu chỉ tình thương, lượng ái nhân...
***
Thức ăn: bánh cá có bao nhiêu
Phép lạ Chúa ban, hoá rất nhiều
Dùng đủ hôm nay, còn tích trữ
Điều này: mầu nhiệm thật cao siêu...
***

Giáng trần cứu độ người dương thế
Sống lại xưng Vương, dựng Nước Trời.
Tiếp tục chăn nuôi và dưỡng sức
Qua ngày tận thế, sống muôn đời.
***
Tín hữu Ki Tô mãi nhiệt tình:
Hằng ngày dâng lễ để tôn vinh
Ngôi Hai Thiên Chúa trong hình bánh
Vua Cả Nước Trời – Đấng Cứu Tinh…

Thế Kiên Dominic

THÁNH TÂM CHA

(Mừng Lễ Thánh Tâm)

Đoàn con thờ lạy Thánh Tâm Cha.
Chúc tụng vinh danh trước Thánh Tòa:
Lòng Chúa xót thương luôn rộng mở,
Tình Cha nhân ái mãi chan hòa.
Lời vàng, máu ngọc: ơn thăng tiến,
Phép tắc, quyền uy: lực vượt qua.
Giáo Hội tôn vinh Vua Cứu Thế,
Đoàn con thờ lạy Thánh Tâm Cha…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.