TM CN C Thường niên 13

Xin Theo Chúa

(Phỏng theo Lc 9. 51-62)


Niềm vui nghĩ tới ngày về,
Nỗi đau cứu thế - trăm bề ngổn ngang.
Chúa cùng môn đệ vào làng
Quanh vùng Thánh địa tham quan dân tình…
Làng này tỏ vẻ bất bình,
Chúa qua làng khác,chẳng khinh miệt nào,
Hiến thân cứu thế nâng cao,
Tình thương trên hết, lẽ nào phạt ai…

*Dọc đường có kẻ khẩn nài:
Xin cho con được theo Ngài luôn luôn.
Chúa rằng: chim chóc, cáo chồn
Có hang có tổ, Thầy không có nhà,
Theo Thầy hãy tránh cho xa,
Không vương thế tục mới là khôn ngoan
*Bên đường, người đứng hiên ngang
Nghe lời Chúa gọi sẵn sàng đi theo.
Nhưng rồi chốc lát xoay chiều,
Rẳng tôi còn mắc một điều lớn lao;
Xác cha chôn cất đã nao
Rồi theo thầy mãi chẳng bao giờ rời.
Chúa rằng ngươi hãy nhớ lời:
Người dời chôn cất người đời, mặc ai...
*Sau cùng lại có một người,
Xin theo, nhưng lại tiếp lời hẹn sau,
Xin về từ giã bạn bầu,
Gia đình, lối xóm - vì lâu mới về.
Chúa rằng: những kẻ ngu si
Cầm cày lại muốn quay về sau lưng,
Nước Trời loại kẻ lừng chừng...

Thế Kiên Dominic


TIN MỪNG CỨU ĐỘ

****
Ki Tô hữu biết mình dân yếu đuối,
Theo Tin Mừng vua Cứu Thế Giê Su.
Sống chân thành giữ vững đức khiêm nhu,
Luôn tín thác vào quyền uy Thiên Chúa.
*Thời Cựu Ước:(hơn) bốn ngàn năm trông đợi
Đấng Cứu Tinh giáng thế cứu tội nhân:
Nêu cao gương sống đạo chốn thế trần,
Và chịu chết đền thay tội nhân loại…
*Khi sống lại: lập nên Nhà Giáo Hội
Các tông đồ tiếp tục dạy Tin Mừng,
Chúa Thánh Linh bảo trợ sức hiệp thông,
Người thiện chí đón mừng Tin huyền diệu.
*Đường Thánh Giá: vâng theo và vâng chịu,
Đoàn giáo dân theo Ý Chúa quan phòng,
Luôn vững tin: Vua Cứu Thế chờ mong,
Đoàn chiên lạc sờm về nơi Quê Thật….

Thế Kiên Dominic


ĐỨC MẾN

Gia đình sống đạo, mãi chuyên chăm,
Giáo lý Tin Mừng đủ uyên thâm:
Yêu bạn không thương, là giả dối,
Thương con chiều quá, hóa vô tâm.
Cùng nhau sốt sắng, năng cầu nguyện
Xin Chúa sáng soi, khỏi lạc, nhầm
Lý tưởng gia đình là đức mến,
Yêu nhau vì Chúa, sống muôn năm...

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.