https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 14

Được Ghi Tên Trên Trời

(Phỏng theo Lc 10.1-12-17-20)


Bảy hai (72) môn đệ tuyển xong,
Chúa sai tất cả các ông lên đường.
Từng đôi đôi một dễ thương,
Chúa khai trí họ đủ đường tương giao,
Chuyển lời Chúa sẽ đến sau,
Lời Ngài rao giảng nhiệm màu cứu tinh.
Dặn rằng: chớ có coi khinh,
Các con ở giữa yêu tinh, sói rừng.
Áo quần, giầy dép, dây lưng
Đơn sơ, sạch sẽ mà không túi tiền.
Vào nhà chào hỏi ưu tiên:
Bình an Thiên Chúa tới trên nhà này.
Uống ăn với họ thường ngày,
Không nên đòi hòi điều này, điều kia.
*Khi vào thành nọ, sớm khuya,
Cùng chung simh hoạt, sẻ chia đỡ đần.
Trông nom cứu chữa bệnh nhân,
Nhắc đi nhắc lại tinh thần thiêng liêng.

Nhắn lời : Nước Chúa thánh thiêng
Đang tràn tới khắp mọi miền chúng ta.
*Khi vào thành khác, họ la
Họ không đón tiếp thì ta chớ phiền.
Giữa trời ta đứng thản nhiên
Phủi chân, cát bụi sạch liền mới ra.
Nhớ lời căn dặn người ta
Dặn rằng: Nước Chúa lập ra cứu đời.
Trong ngày Chúa sẽ tới nơi
Thành này bị xử kém người Sô Dôm.
***
Ngày về, môn đệ rất vui,
Tâu trình lên Chúa: mọi người bình an,
Nhân danh Chúa, quỷ Sa tan
Cũng đành vâng phục cả đoàn con chiên.
Chúa rằng: nay được bình yên
Hãy mừng vỉ được ghi tên trên Trời

Thế Kiên Dominic

ĐẠO & ĐỜI

****
Nếp sống nhân gian có đạo, đời.
Thiện nhân quí trọng phúc làm người
Ngày ngày sinh hoạt: vui đồng loại,
Trọn kiếp khấn xin: đẹp Ý Trời.
Mến đạo linh thiêng: hồn bất tử,
Yêu đời liêm khiết: xác xinh tươi.
Tương lai tín thác và trông cậy
Tạo Hóa quyền năng: Chủa mọi thời...

Thế Kiên DominicCHÚA ĐÃ CHỌN…

(Cảm nhận từ Cr 1, 26-31)

Anh em thân mến,
Anh em đã được ơn Thiên Chúa gọi:
Trong anh em không có một người nào
Khôn ngoan liều lĩnh, sống lao đao
Theo xác thịt, dựa vào người quyền thế…
***
Chúa đã chọn nếp sống thật cao cả:
Những điều mà thế gian bảo dại, điên,
Để làm cho kẻ khôn ngoan phải khen
Và tự nghĩ: thật mình đáng xấu hổ…
***
Chúa đã chọn những điều bị chế diễu
Là đê hèn đối với miệng thế gian
Những diều mà xác thịt dám vênh vang,
Nhưng chẳng dám nhìn lên dung nhan Chúa…
***
Anh em sống an vui trong Thiên Chúa
Chúa Giê Su Cứu Thế cực hiển linh
Đã chịu chết và sống lại hiển vinh
Ai tự phụ hãy tự phụ trong Chúa…

Th. K. Dominic


Được tạo bởi Blogger.