https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 15

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI

(Suy niệm từ Lc 10. 29-35)


Nhiều trường hợp không làm mà mắc tội,
Điển hình như dụ ngôn Chúa dạy xưa.
Giê ru sa lem xuống Gie ri cơ,
Người lữ khách sa vào tay bọn cướp,
Chúng đánh đập tàn nhẫn và bóc lột
Để nạn nhân bên đường rồi bỏ đi.
Tình cờ thầy tư tế tới tức thì,
Ông vừa thấy, vội rẽ sang lề trái.
Sau một lát thầy Lê vi cũng tới
Thầy nhận ra nhưng cũng lại bước qua.
Nhân hậu thay! Người xứ Sa ma ria
Vừa trông thấy liền ra tay cứu chữa.
Ráp băng thuốc sau khi đã tẩy rửa,
Quán trọ kia ông gửi gắm đàng hoàng,
Đưa số tiền, ông tạm gởi tương đương
Với phí tổn quán trọ kia đề nghị…
***
Tình đồng loại,ôi! Vô cùng cao quí,
Cứu giúp nhau như anh em một nhà.
Nguyện xin: con luôn biết sống vị tha
Như huấn dụ Chúa dạy trong Kinh Thánh…
A men.
Thế Kiên Dominic

GƯƠNG CẦU NGUYỆN

(Suy niệm theo mầu nhiệm thứ nhất mùa thương)

Chúa Cứu Thế sau Tin Mừng rao giảng,
Vào vườn dầu tại Nhiệt Si Ma Ni,
Cầu nguyện cùng Cha Cả đại từ bi,
Cha an ủi, hứa ban ơn bảo trợ…
*Ngay lúc ấy, Chúa thấy đầy tội nợ
Cả loài người đã phạm từ xưa xa…
Máu cùng nước từ thân Chúa tóa ra,
Và xảy đến: Con Người; quân dữ bắt…
*Gương sống đạo: cầu nguyện cần thiết nhất.
Sức thiêng liêng do Thiên Chúa thi ân,
Nên vệc làm dẫu có quá khó khăn
Hãy tiín thác vào lỏng thương xót Chúa…
*Ăn năn tội, cậy trông quyền phép Chúa
Vua Giê Su: xưa chịu chết cực hình
Vì tội ta, ta thống hối sửa nình,
Và đoan hứa không còn phạm tội nữa…

Thế Kiên Dominic

Thơ Sống Đạo

****
Rút ruột thân tằm: sáng tác thơ.
Cầu mong thăng tiến việc tôn thờ,
Niềm tin sống đạo cùng chia sẻ,
Văn hóa tình thương đủ ước mơ.
Cảm nhận Tin Mừng vui phổ biến,
Gẫm suy Kinh Thánh chẳng nghi ngờ.
Vườn thơ công giáo luôn tươi nở,
Giáo Hội truyền thông rộng cõi bờ…

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.