https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpgTM CN C Thường niên 16

PHẦN TỐT NHẤT

(Phỏng theo Lc 10. 38-42)

Nhà kia một chị một em
Thành tâm đón Chúa, Chúa bèn đến thăm.
Mát Ta, người chị chuyên chăm,
Luôn tay bận rộn việc làm tiếp tân.
Ma Ri (a) mặc chị ân cần,
Ngồi bên chân Chúa định thần lắng nghe

Lời Chúa răn dạy mọi bề
Khôn ngoan, tỉnh thức, chớ hề buông lơi.
Mát Ta bước tới, lạy Người:
Xin cho em nó giúp tôi chút nào,
Tôi đang vất vả biết bao
Mà Thầy chẳng biết hay sao, thưa Thầy
Chúa rằng: Hãy nhớ điều này
Mát Ta bận rộn điều này việc kia,
Một điều cốt yếu hãy ghi
Ma Ri đã chọn: lắng nghe Tin Mừng,
Điều này tốt nhất vô song
Không ai cướp mất và không hao mòn
Hôm nay Thầy dạy các con…

Thế Kiên Dominic


NGỒI BÊN CHÚA.

[Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy..Lc 10, 39-40]

“Hỡi Marta đừng tất bật lắng lo
vì mến Thầy, con phục vụ, Thầy biết
Nhưng con hỡi đừng bận tâm hơn thiệt
Hãy phục vụ trong thư thái khiêm nhu
Đừng xáo động, mà lắng hết tâm tư
Trong thinh lặng, trong tình yêu cầu nguyện…”

Ôi lạy Chúa…
Cho con biết thực hiện
Trước Thánh Nhan tỏ tình mến tin yêu
Ngồi bên Chúa , lặng nghe Chúa thật nhiều
Bằng trái tim, bằng tình yêu tín thác…

Dzuy sơn Tuyền

CHA TRÊN TRỜI

******
Toàn thể chúng simh bởi một Cha
Là Vua Tạo Hóa ngự Thiên Tòa.
Bốn phương tám hướng :Cha cai quản
Bốn biển năm châu: con một nhà.
Cuộc sống đời này nơi thử thách,
Vinh quang vĩnh cửu chốn an hòa.
Dân con tin cậy Cha thương xót:
Nếp sống trần ai sẽ vượt qua...

Thế Kiên Dominic


AN TÂM TIẾN BƯỚC

*****
Ki tô hữu nương theo đường Thánh Giá.
Cứ an tâm vững bước chẳng chịu lùi,
Vì vững tin quyền phép Chúa Làm Người
Nêu gương sáng; vâng theo và vâng chịu…

*Ta vâng chịu, nhờ ân sủng huyền diệu
Chúa thương ban qua Bí Tích truyền thông
Chịu gian nan thử thách để lập công
Nếp sống đạo an vui tin mầu nhiệm…

*Đoàn chiên Chúa chung lòng trong cầu nguyện
Và đồng tâm dâng Thánh Lễ hằng ngày
Lại chuyên chăm việc bác ái, cầu thay…
Theo Giáo Hội làm việc lành, phúc đức.
*Vâng Ý Chúa phải luôn luôn tích cực
Tiến bước đều cho tới đỉnh Can Ve
Cửa Thiên Đường rộng mở đón con về
Sống vĩnh cửu trường sinh cùng dân thánh…

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.