https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 19

Nước Trời Cha Hứa Ban


(Cảm nhận và suy niệm: Lc 12,32-34)

*Lời Chúa phán: Hỡi đoàn chiên bé nhỏ,
Cha các con đã hứa ban Nước Trời.
Các con đừng khinh suất buông lơi,
Hãy bán hết của cải mà bố thí.
*Hãy tìm, sắm kho tàng thật đáng quí
Không hao mòn, hư nát ở trên trời,
Nơi đây các con sẽ sống muôn đời,
Hãy luôn nhớ: của cải ở đâu, lòng ở đó.
*Và hãy nhớ: cãy trông ơn cứu độ,
Vì ngày giờ Chúa gọi lúc chẳng ngờ,
Phải sẵn sàng, can đảm mà đợi chờ,
Không nản chí dù gặp cơn thử thách.

***
Lời Chúa hứa và dạy rất rành mạch
Xin ban thêm ơn sức mạnh trường kỳ
Ơn vững tin, cậy, mến, chẳng suy vi,
Đoàn tín hữu nên công dân Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic


TIẾNG GỌI HỒN THƠ

(Tá vận t/p G.G.Tình Thơ t/g H.C. Nga)

Tâm tình sống đạo gọi hồn thơ:
Văn hữu sẻ chia:đẹp ước mơ.
Cảm nhận Tin Mừng luôn tỉnh thức,
Nương theo Tín Lý chẳng vu vơ.
Đường trần tục lụy: lo xa lánh
Ân sủng thánh thiêng: khỏi dại khờ.
Văn hóa Tình Thương: mong tiến tới,
Hồn thơ đóng góp việc tôn thờ…
Thế Kiên Dominic


LẬP CÔNG & HƯỞNG PHÚC

******
Người tin hữu: đời này chăm sống đạo
Theo Tin Mừng: tuân giữ luật yêu thương
Chịu hãm mình: ưa chuộng đức khiêm nhường,
Chiên Giáo Hội; đức tin không phai lạt.
*Lập công đức là điều quan trọng nhất
Phải dốc lòng thống hối và canh tân
Lo tránh xa thói tục lụy đường trần
Năng hãm xác, dâng mình làm Của Lễ...
*Nếp sống đạo Tình Yêu Vua Cứu Thế
Yêu tha nhân vì Chúa mới là yêu
Chăm giữ gìn phần xác chớ bỏ liều
Nợ xác thịt chớ khi nào vướng mắc…
*Đời tín hữu: mong ngày về Quê Thật
Phúc trường sinh: Thiên Chúa dành cho ta
Hãy vững tâm, bền chí sống hiền hòa
Luôn tín thác vào Tình Cha Thương Xót…

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.