https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 20

LÒNG THẦY KHẮC KHOẢI BIẾT BAO

(Ảnh hưởng Lc 12. 49-53)Đấng Tạo Hoá quyền uy,
Nhiệm mầu vượt trí suy,
Ba Ngôi cùng một Chúa,
Tự hữu chẳng suy vi.

Ngôi Hai Chúa giáng trần,
Mang kiếp sống nhân dân,
Rao giảng nguồn chân lý,
Thực thi đức ái nhân.

Tình yêu Chúa hiến trao,
Như nước chảy ào ào,
Như lửa thiêng tung vãi,
Hy sinh đổ máu đào…


Tiếng Chúa đang than thở:
Phải chăng do tội khiên?
Tội nhân Ta giải cứu,
Lửa mến chẳng bùng lên?

Lòng Thầy luôn khắc khoải
Cho tới mức hoàn thành…
Thiết lập tân Vương Quốc
Muôn đời sống hiển vinh…

Ơn cứu độ Thiên Chúa
Thông qua luật mến yêu.
Hãy là men Lửa Mến,
Nở mối tình cao siêu

Thế Kiên Dominic


VÂNG THEO Ý CHÚA

Đoàn tín hữu dâng trọn đời nhân thế,
Nguyện vâng theo Thánh Ý Chúa trên Trời.
Nếp sống chung: quyến luyến chẳng khi rời,
Chăm học hỏi và luyện thêm nhân đức.
***
Sống nghèo khó: an vui trong lao động,
Nếu có dư: nâng đỡ kẻ quá nghèo.
Đức khiêm nhu, ta quyết chí noi theo,
Gương các thánh, không khi nào mờ nhạt.
***
Sống tình nghĩa: yêu thương và tha thứ
Không ghen tương, kỳ thị hay giận hờn.
Nếp sống thường ngày thật giản đơn,
Không lãng phí, không phô trương tốt mã...
***
Vác thập giá theo Chúa là thánh hóa.
Luật yêu người vì mến Chúa: ưu tiên,
Sống Tin Mừng: sống một đoàn chiên,
Thánh Giáo Hội đưa dân vào Nước Chúa...

Thế Kiên Dominic

GƯƠNG: XIN VÂNG CHỊU

(Cảm suy mầu nhiệm thứ 4 Mùa Thương)

Chúa Cứu Thế phó mình cho quân dữ,
Chịu vác cây Thánh Giá gánh tội đời.
Tội loài người xúc phạm Chúa trên Trời
Vua Tạo Hóa hằng đầy lòng thương xót…
*Gương Chúa dạy:hãy ăn năn sám hối
Hãy canh tân theo đường lối hy sinh,
Trong đau thương kìm hãm ý riêng mình,
Xin vâng chịu: cậy trông ơn cứu độ…

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.