TM CN C Thường niên 22

Khiêm Nhường & Khôn Ngoan

(Suy niệm từ Lc 14. 1,7-14)


Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta:
Tương thân, tương ái chớ phôi pha.
Tình yêu cứu độ không kỳ thị,
Biệt phái, lương dân cũng được tha…

*** Nếp sống khiêm nhu quan trọng nhất,
Không tham danh vọng với ngôi cao,
Tự kiêu, tự đại là vô vọng,
Sự nghiệp tương lai sẽ đổ nhào.

*** Tiệc cưới, khách mời tới trước tiên
Chớ ngồi vào ghế chỗ dành riêng,
Khôn ngoan lưu ý xa danh dự,
Giữ đức khiêm nhu của thánh hiền.

*** Danh dự siêu nhiên tại Nước Trời,
Khiêm nhu rất mực Mẹ Trinh Thai,
Mẹ phò cứu thế cùng Con Chúa,
Chức Mẹ Ma ri (a): Mẹ Chúa Trời…

Thế Kiên Dominic


BUỒN VUI SỐNG ĐẠO

******
Đời nhân thế sống theo Ý Chúa
Biết khóc cười từ thuở sơ sinh.
Mẹ cha mừng rỡ: con mình
Rõ ràng mạnh khỏe, đẹp xinh vào đời.
Khi khôn lớn nên người tín hữu
Theo học hành, tìm hiểu đạo người.
Cách riêng vâng giữ đạo Trời,
Tin theo Thiên Chúa, không rời cậy trông.

Luôn gắn bó cộng đồng Giáo Hội,
Quyết thực thi đường lối tu thân.
Qua bao thử thách phong trần
Buồn vui tín thác mong phần phúc thiêng.
Luôn phấn khởi theo Chiên Thiên Chúa
Từ đời này tới thuở ngàn sau,
Nước Trường Sinh, nước nhiệm mầu.
Chính Vua Cứu Thế đứng đầu muôn dân...

Thế Kiên Dominic

PHÚC SỐNG LẠI

(Cảm suy mầu nhiệm thứ nhất mùa Mừng)

Cứu Thế Giê Su sống lại rồi!!!
E Và, con cháu nhận Tin Vui.…
Siêng năng cầu nguyện, dâng công phúc,
Sốt sắng hiến thân, vọng Nước Trời.
Sống đạo chân thành, không giả dối,
Yêu đời trung tín chẳng đua đòi.
Tới ngày Chúa gọi, hồn trong sáng,
Theo Chúa vượt qua kiếp sống đời…

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.