TM CN C Thường niên 23

Lý Tưởng Môn Đệ Chúa

(Suy niệm từ Lc 14. 25-33)


Làm môn đệ Chúa Ki Tô thực sự
Phải vượt qua mọi hệ luỵ trần gian,
Xa mẹ cha, cùng thân quyến, xóm làng,
Vác thập giá trên vai mà theo Chúa.
*** Luôn nghĩ tới chuyện người xây cột tháp
Không sắm sanh vật liệu đủ thực hành
Xây nền xong, gạch đá sạch sành sanh,
Tháp đâu có, thiên hạ cười chế nhạo…

*** Ông vua nọ đang chuẩn bị cuộc chiến,
Lực lượng mình chỉ có mười ngàn binh,
Biết rõ ràng bên địch gấp đôi mình,
Đành sai sứ sang điều đình hoà giải.
*** Điều lý tưởng anh em môn đệ Chúa
Tự hiến mình, tín thác Đấng Cứu Tinh,
Lại quyết tâm từ bỏ của cải mình
Để được nhận theo Chúa vào Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic


SUY TÔN THÁNH GIÁ

Suy tôn Thánh Giá đến muôn đời,
Biểu tượng thần linh toả sáng ngời.
Thương xót nhân gian: Vua CựcThánh,
Xả thân cứu thế: Chúa Ngôi Lời…
Vai mang Thánh Giá qua đau khổ,
Trí hướng Tin Mừng bước thảnh thơi,
Tín hữu cậy trông ơn Cứu Độ,
Suy tôn Thánh Giá đến muôn đời…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.