https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

xem Tin Mừng trực tuyến tại: https://phutcaunguyen.net/prayer-calendar/week/2019-W38#


TM CN C Thường niên 24

Hai gia đình- Bốn người con

( suy tư từ  Lc 15. 1-32)

Gia đình nọ đương thời lập nghiệp.
Sai hai con làm việc ruộng đồng.
Người anh lên tiếng: con không…
Người em miệng nhận, nhưng lòng chẳng ưng.
Người anh cả bỗng dưng nghĩ lại
Vâng ý cha, nhẫn nại ra đi
Người em lại tỏ ra “lì”

Nói vâng, nhưng chẳng thực thi việc làm.

Gia đình khác vào hàng giầu có
Cũng hai con, nhưng bố tuổi già.
Gia phong đang lúc thuận hòa
Người em nằng nặc đòi cha chia phần.
Được mãn nguyện, chẳng cần tu chí.
Cứ ăn chơi, phung phí thoả lòng,
Tới khi tiền hết, bạc không
Biết mình ngu dại chẳng hòng ai thương…
Chàng chợt nghĩ: lẽ thường cha mẹ
Mãi thương con chẳng thể xa lìa…
Thế là chàng quyết ra về,
Ăn năn xám hối, nguyện thề canh tân .
Người anh cả, lòng nhân chẳng có
Thấy cha mình rộng mở tình thương,
Chàng ta nổi máu ghen tuông,
Trách cha quí nó, chẳng thương con này...
***
Cảm nhận:
Tin Mừng Lời Chúa dạy:
Gia đạo với gia phong,
Cha mẹ cùng con cái
Thương yêu phải hiệp thông…

Thế Kiên DominicPHÚC VỀ TRỜI

(Suy niệm mầu nhiệm thư 2 Mùa Mừng)

Đoàn tín hữu tin mình: con Thiên Chúa,
Sống đời này, mục đích để lập công:
Yêu tha nhân vì mến Chúa hết lòng,
Luôn ngưởng vọng được lên Trời hưởng phúc
*Cha Chí Thánh thưởng công người nhân đức,
Kẻ tội nhân sám hối, chịu sửa mình,..
Biết cậy trông quyền phép Chúa Chí Linh,
Năng cầu nguyện: dâng mình làm của lễ.
*Hãy tận hến: hy sinh đời dương thế,
Mong sốm về Nhà Chúa ở trên Trời
Chốn trường sinh, vĩnh cửu, sống an vui,
Hằng ca tụng Tình Yêu Vua Cứu Thế…

Thế Kiên DominicCHÚA TRONG PHÉP THÁNH THỂ

********
Chúa hằng ngự trong hình bánh nhỏ.
Nơi nhà chầu, gắn bó ngày đêm,
Luôn chờ chiên mọn ngoan hiền,
Tới nơi Nhà Thánh giải phiền lòng Cha…
Phép Mình Thánh, Chúa ta thiết lập,
Trong Tiệc Ly thấm nhập thiên cơ.
Ngày nay Giáo Hội tôn thờ
Chúa trong hình bánh vẫn chờ giáo dân.
Trong Thánh Lễ dự phần vui thỏa
Người giáo dân rước Chúa vào lòng.
Tạ ơn, khấn nguyện, hiệp thông,
Lòng tin phấn khởi, cậy trông vững vàng.
Ôi! Mầu nhiệm, Chúa hằng rộng lượng
Cứu tội nhân, nuôi dưỡng thiện nhân,
Hứa đem thoát chốn phù vân
Về nơi hưởng phúc ngàn xuân: Nước Trời…

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.