TM CN C Thường niên 26

Giầu & Nghèo

( Cảm nhận từ Lc 16, 19-31)


Người dân Chúa, giầu nghèo cũng thế,
Biết phận mình, sống để lập công.
Tinh thần, vật chất hiệp thông,
Đẹp lòng Thiên Chúa - đích chung con người.
Người giầu có xa rời vị kỷ,
Yêu tha nhân, chẳng kể thiệt hơn,
Rộng tay làm phúc, làm ơn

Không mê hưởng thụ, say cơn điếm đàng…
Người nghèo khó không than trách phận
Dẫu đắng cay, lòng vẫn cậy trông,
Vững tin nơi Chúa quan phòng
Đời này sớm vượt, cầu mong ngày về…

*****
Lời Chúa dạy, rõ ràng an ủi
Cảnh giầu, nghèo chẳng tủi, chẳng kiêu.
Khôn ngoan, đạo đức Chúa yêu,
Trường sinh phần thưởng là điều vững tin.

Thế Kiên Dominic

THÁNH NỮ TÊ RÊ SA HÀI ĐỒNG…

********
Thánh Trẻ Nữ Tu thật lạ lùng:
Thường ngày suy tụng Chúa Hài Đồng.
Ngợi khen quyền phép Cha thương xót,
Tận hiến tình yêu con hiếu trung.
Mẹ Chúa từ nhân Hằng Cứu Giúp,
Chúa Con Cứu Thế mãi truyền thông.
Dòng Tu cầu nguyện cho Truyền Giáo,
Thánh Nữ Đồng Trinh đã lập công…
Thế Kiên DominicPHÚC CHẾT LÀNH

( Cảm suy mầu nhiệm thứ 4 mùa Mừng)

Mẹ Chúa Ngôi Hai: Mẹ chúng sinh
Rầy đang hưởng phúc chốn Thiên Đình
Đoàn chiên Giáo Hội noi gương thánh
Con cháu E Và nguyện phúc vinh.
Phúc được an vui nơi vĩnh cửu,
Ơn mong mạnh sức chốn thanh bình.
Giáo dân giữ vững lòng trông cậy
Mẹ Chúa giúp con được chết lành…
Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.