TM CN C Thường niên 29

Kiên Trì và Vững Tin

(Cảm nhận từ Lc 18. 1-8)


Nghe Lời Chúa dạy hôm nay,
Chúng ta, dân Chúa, hàng ngày nhớ ghi:
Có ông thẩm phán thành kia
Chẳng tin Thiên Chúa, chẳng hề thương dân.
Trong thành, bà goá tủi thân
Bị điều oan ức đang cần giải oan.
Tới xin thẩm phán cải hoàn,
Bao lần bà tới lại toàn về không,
Bỗng nhiên một buổi lạ lùng,
Động lòng thẩm phán cảm thông giúp bà.

Chỉ vì bà cứ lân la,
Một niềm tin tưởng ắt là thành công.
Còn ông thẩm phán đổi lòng:
Sao cho bà nọ hết mong quấy rầy…
Dụ ngôn ý nghĩa chan đầy:
Dạy ta kiên nhẫn ngày rầy vững tin.
Chúa là Thiên Chúa uy quyền,
Công minh tuyệt đối nhân hiền rộng thương.
Những cơn thử thách bất thường,
Chính là phần thưởng Thiên Đường mai sau.

Th. K. Dominic

HOA THIÊNG DÂNG MẸ

*****
Hoa thiêng dâng tiến Mẹ trên Trời.
Hương sắc đậm đà, nét sáng tươi.
Mầu nhiệm Mân Côi: vâng Ý Chúa,
Ngôi Hai Thánh Tử: cứu dân Người.
Tâm suy lẽ thật theo từng hạt,
Miệng đọc lời kinh chẳng dám rời.
Nguyện Mẹ giúp con qua đất khách,
Sớm về Quê Thật sống muôn đời…

Thế Kiên Dominic


ƠN PHÉP LẠ

(Cảm suy mầu nhiệm thứ hai Mùa Sáng)

Mẹ cùng Chúa tham gia mừng đám cưới
Tại Ca Na rất đông quan khách mời.
Chuyện bất ngờ, mới nửa bữa tiệc thôi
Vì hết rượu, quản tiệc đang hoảng sợ,
*Mẹ xin Chúa xót thương ban phép lạ
Nước trong lành biến hóa nên rượu ngon…
Chúa quyền uy xuống thế để ban ơn,
Và cứu độ, đem về nơi Vĩnh Phúc…

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.