TM CN C Thường niên 27

Vững Tin & Khiêm Nhường

(Cảm nhận từ Lc 17. 5-10)

Tin Mừng Chúa dạy hôm nay:
Người môn đệ Chúa phải đầy lòng tin.
Ba thù quấy quất liên miên,
Trào lưu tục hoá ép liền bên ta.
Hãy xin ơn thánh chan hoà,
Tin quyền phép Chúa trải qua muôn đời.

***
Nhân sinh: cuộc sống nhất thời,
Được làm tôi Chúa: Ngôi Lời Cứu Tinh.
Quyết tâm phục vụ hết tình,
Chu toàn nghĩa vụ, chứng minh trung thành,
Thành công do Chúa tác thành,
Nào ai dám nhận công mình làm ra.
Khiêm nhường Chúa thưởng cho ta,
Nhận vào Nước Chúa an hoà, trường sinh…
Thế Kiên DominicMừng lễ Mẹ Rất Thánh Mân Côi.

Con lạy Mẹ Maria Rất Thánh.
Xin dạy con năng lần hạt Mân Côi.
Để suy tôn ơn cứu độ muôn đời
Do Con Mẹ tự hiến cho nhân loại.

***
Vui, thương, sáng, mừng thông qua tràng chuỗi.
Mẹ dạy con cầu nguyện cho hoà bình.
¬Mẹ dạy con cải tạo nếp gia đình
Và phó thác bản thân cho Thiên Chúa.

***
Con khẩn nguyện cho danh Cha cả sáng .
Con kính mừng Mẹ Chúa và Ngôi Hai.
Con khấn xin cùng Ngôi Ba Chúa Trời
Luôn đánh động lòng con khi lần chuỗi.

***
Ca Na tiệc cưới bất ngờ hết rượu,
Mẹ yêu cầu, Chúa Con cứu giúp ngay…
Con tin rằng kẻ sa đoạ ngày nay
Mẹ can thiệp, Chúa ban ơn cải hóa…
Thế Kiên Dominic


PHÚC: Ở CÙNG MẸ

(Cảm suy mầu nhiệm thứ 5 mùa Mừng)

Nữ Vương rất thánh ngự Thiên Đình…
Giáo Hội khấn xin Mẹ hiển vinh
Phù hộ đòan chiên: Vua Cứu Thế,
Đoái thương dân mọn: Chúa Nhân Lành.
Sáng soi học biết dâng công đức,
Răn dạy tin yêu sống tận tình…
Vĩnh phúc: ngày về cùng Mẹ Thánh
Phụng thờ Thiên Chúa: tụng vinh danh…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.