TM CN C Thường niên 28

Nhận Ơn Phải Tạ Ơn

( Phỏng theo Lc 17.11-19)


Tin Mừng nghe đọc hôm nay:
Phong cùi là trại đường này Chúa qua.
Mười người thấy Chúa từ xa,
Hô to: Chúa cứu cả nhà chúng con,
Lạy Thầy, lạy Chúa Chí Tôn,
Chúng con tin tưởng Chúa luôn cứu đời.
Chúa rằng: Ta đã nhận lời
Hãy đi trình diện tại nơi hữu quyền.
Mừng vui họ bước đi liền.
Nửa đường sạch bệnh, một tên trở về,
Tìm theo đường Chúa đang đi,
Sấp mình lạy Chúa, miệng thì tạ ơn.
***

Người này dân ngoại biết ơn,
Chín người dân Chúa nay còn ở đâu?
Chớ thì chẳng khỏi như nhau?
Mà sao không nhớ rủ nhau mà về…
Sau cùng Chúa bảo người kia:
Dậy đi, vui vẻ mà về xóm thôn.
Đức tin con đã cứu con….

Thế Kiên Dominic

Bốn Đặc Ân Mẹ Maria

**************
Mẹ vào đời, Chúa ban ơn vô nhiễm
Con giáng trần, Mẹ lãnh chức trinh thai
Phò cứu thế Mẹ hồn xác lên Trời,
Và đời đời Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

***Hoan hô Mẹ, Mẹ như hoa trên nước
Sống trần gian nhưng thở khí trên Trời
Mẹ giúp chúng con giũ sạch bụi đời
Để xứng đáng được lãnh ơn cứu độ.

***Mẹ là đền thờ thủy tinh trong suốt.
Để Chúa Con- Hài Nhi Thánh ngự vào
Xin Mẹ giúp chúng con theo ánh sao
Cùng Ba Vua tôn thờ Vua Chí Thánh.

***Mẹ lên Trời cả linh hồn và xác
Ơn độc nhất dành riêng thuở đời đời.
Chúng con nay phấn khởi đồng ca vui
Và tung hô mừng Mẹ đầy ơn phúc.

***Maria Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Trí khôn nào suy thấu chức cực cao
Chư thánh thần ai nấy phải tự hào,
Vì Thiên đường có Nữ Vương Rất Thánh.
Amen Alleluia Alleluia.

Thế Kiên Dominic


MẦU NHIỆM; CON THIÊN CHÚA

(Cảm suy mầu nhiệm thứ nhất Mùa Sáng)


Ki Tô hữu được nên con Thiên Chúa
Khi Chúa Con xuống thế để cứu đời.
Nhận anh em cũng là con Chúa Trời
Vượt trên hết lịch sử đời dân thánh,.
Chiên Giáo Hội phải hết lòng thờ kính
Cha trên Trời và yêu mến anh em
Hằng vâng theo Ý Chúa ngày đêm
Mới xứng đáng làm con dân Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.