TM CN C Thường niên 30

Kiêu Căng & Khiêm Hạ

(Cảm nhận từ Lc 18. 9-14)


Người biệt phái và người thu thuế
Theo dụ ngôn Chúa kể rõ ràng:
Trước bàn thờ Chúa cao quang
Người này đứng thẳng, hiên ngang nguyện rằng,
Tôi lạy Chúa, tôi hằng khấn giữ,
Không như người khác cứ tham lam,
Ngoại tình, bất chính tràn lan,
Và tên thu thuế chuyên gian mọi ngày.

Mỗi tuần lễ ăn chay hai bữa,
Dâng phần mười hoa lợi thu về
Tôi dâng tiếp tục kể chi,
Miễn là việc thiện mọi bề hanh thông…
- Người thu thuế một lòng khiêm tốn,
Đứng xa xa đầu cúi thật sâu
Khấn rằng: Lạy Chúa nhiệm mầu,
Xin thương tha tội, con hầu sạch trong…
Dụ ngôn kể vừa xong, Chúa phán:
Tội người này ắt hẳn được tha,
Còn, vô phúc cho người kia,
Vì lòng kiêu ngạo chẳng hề ai thương.


* Khốn thay, kẻ nhấc mình lên,
Phúc người khiêm hạ Cha Hiền xót thương…

Thế Kiên DominicKinh nguyện Các Thánh


Kính mừng Nam Nữ Thánh Nhân.
Chúng con tín hữu phàm trần ngước lên
Với lòng thờ lạy kính tin,
Đội ơn Thiên Chúa uy quyền thưởng công.
Vì xưa các thánh dốc lòng
Vâng theo Ý Chúa lập công Nước Trời.
Vững tâm mến Chúa yêu người,
Vượt qua thử thách sống lời Thánh Kinh.
Ngày nay chư Thánh hiển vinh,
Muôn đời hưởng phúc Thiên Đình cao sang.
Chúng con còn ở thế gian
Ba thù quấy quất tràn lan tư bề.
Nguyện xin chư Thánh chở che
Qua lời cầu Chúa hướng về chúng con
Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Tôn
Xót thương dân Chúa đang còn long đong
Phong ba, Giáo Hội giữa dòng
Suy đồi văn hoá, tryền thông vô thần…
Noi gương dũng cảm thánh nhân
Truyền thông rao giảng Phúc Âm Thánh Truyền.
Quyền năng Thiên Chúa vô biên
Chúng con hết thảy đức tin vững vàng
Đời này vững bước hiên ngang ,
Đời sau hưởng phúc Thiên Đàng hiển vinh…

A men

Thế Kiên Dominic

THÁNG CÁC LINH HỒN

*******
Bước vào tháng các linh hồn,
Nhớ người đã khuất, chẳng còn gần ta.
Trước tiên: cha mẹ, ông bà,
Tới đoàn thân thưộc, kẻ xa người gần.
Đang trong Luyện Tội rất cần
Lời ta cầu nguyện tắt dần lửa hun...
Nhớ rằng:quyền các linh hồn
Cầu cho kẻ sống vẫn còn như xưa...
Hồng ân đổ xuống như mưa
Cầu thay nguyện giúp đủ vừa lòng nhau.
Ơn thiêng nhận lãnh từ đâu?
-Kho tàng Giáo Hội đủ mầu chức năng.
Dâng lời cầu nguyện riêng, chung
Trong giờ Thánh Lễ hiệp cùng giáo dân.
Hẹn nhau: ngày thoát cõi trần,
Dân Vua Cứu Thế hưởng Xuân muôn đời...

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.