https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TMCNA Mùa Vọng 1

CANH THỨC & SẴN SÀNG

(Cảm nhận Mt 24.37-44)


Các môn đệ nghe lời Chúa phán dạy:
Ngày quang lâm Con Người đến khác chi
Thời Nô E như lịch sử đã ghi:
Trước hồng thủy thiên hạ không hề biết,
*Vẫn cưới vợ, lấy chồng, ăn chơi miết.
Mãi khi ông Nô E đã vào tàu
Hồng thủy ập vào phía trước, phía sau,
Cuốn đi hết mọi người và vạn vật.
*Con Người đến, ngày quang lâm cũng vậy.
Hai đàn ông làm ruộng một đem đi,
Còn người kia chẳng cứu, chẳng nói chi.
Hai phụ nữ xay cối cũng y như thế…
***
Như gia chủ kia tỉnh thức, lâu chẳng kể
Phòng kẻ trộm đào vách để vào nhà.
Anh em luôn tỉnh thức, chớ lơi là
Vì giờ phút không ngờ, Con Người sẽ đến.

Thế Kiên Dominic


MÙA VỌNG

****
Mùa Vọng: đón mừng Lễ Giáng Sinh.
Ngôi Hai Thiên Chúa: Đấng Anh Linh
Vào đời nhập thể: vâng Thiên Phụ,
Sáng lập kỷ nguyên: tự hiến mình. (1)
Sinh Nhật khai trương đời Cứu Thế…
Phục Sinh thiết lập Nước Thanh Bình.
Giáo nhân chuẩn bị hồn trong sạch,
Kỷ niệm ngày sinh Đấng Cứu Tinh.

(1) Lịch sử nhận ngày Thiên Chúa Giáng Sinh để ghi chép mọi biến cố trong từng niên kỷ trước và sau kỷ nguyên.

Thế Kiên Dominic


Mừng Lễ Thánh Phan xi cô Xa vi e

BỔN MẠNG CHA LINH HƯỚNG

******
Văn hữu Đồng Xanh dâng tiến hoa,
Tỏ lòng thành kính, nhớ ơn Cha:
Nguyện xin Thiên Chúa: hằng thương xót,
Trông cậy Thánh Nhân: mãi giúp ta…
Mục vụ hướng linh: quyền chỉ đạo,
Chiên đoàn thể hiện: luật giao hòa.
Tin Mừng rao giảng qua văn hóa,
Nước Chúa ngày thêm rộng sáng ra…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.