TM CN C Thường niên 32

Sống Cho Chúa

(Cảm nhận từ Lc 20.27-38)


Lời Chúa dạy hôm nay - lời chân lý.
Chúa sinh ta, ta phải sống cho Người,
Chúa quyền năng: thương xót chẳng hề vơi,
Ta có phúc : nhân linh ư vạn vật…
***
Người Sa Đốc xưa kia vì lầm tưởng:
Xác tắt hơi thì hồn cũng chết thôi.
Nên chỉ lo gia đình, là đủ rồi.
Nhưng Chúa dựng con người, hồn bất tử…
***
Về phần xác, họ tin không sống lại,
Và họ không tin sự sống đời sau,
Họ nghĩ rằng luật Môi Sen là đầu,
Mà quên lãng Áp ram, và Gia Cóp…
***
Luật Tạo Hoá, hôn nhân là đáng quí.
Lập gia đình chuyên lo việc truyền sinh,
Nhưng không quên nghĩa vụ sống tâm linh,
Sống cho Chúa, đợi ngày về Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic

CẦU CHO CÁC LINH HỒN

*****
Nếp sống đạo: siêng năng cầu nguyện
Cùng thông công, quyến luyến ba phần,
Nguyện xin các bậc thánh nhân
Cùng ta dâng Lễ cứu dân Luyện Hình:
Lạy Thiên Chúa cực linh thương xót,
Tha phạt cho dân một đoàn chiên
Sớm nên tinh sạch vẹn tuyền
Được nên dân thánh, đuợc lên Thiên Đàng.
Phần nhân thế trên đường chiến đấu
Các linh hồn yêu dấu cầu thay:
Vững tin, vững cậy chờ ngày,
Ngày về Đất Hứa tràn đầy tình thương.
Chiên Giáo Hội trên nềnsống đạo
Luôn theo đường truyền giáo: thiện, chân,
Thiên đàng, luyện ngục , nhân trần
Ba phần chiên Chúa: tình thân giạt dào…

Thế Kiên Dominic


VĂN THƠ CÔNG GIÁO

******
Sống đạo Tin Mừng sáng tác thơ,
Văn nhân tỉnh thức, chẳng hề mơ.
Nương theo giáo huấn kinh cầu nguyện,
Phục vụ truyền rao việc phụng thờ.
Văn hữu đồng hành thêm vững chí,
Giáo quyền linh hướng: khỏi nghi ngờ.
Cầu mong văn hóa luôn thăng tiến,
Sống đạo Tin Mừng sáng tác thơ …

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.