TM CN C thường niên 33

Bền Đỗ Giữ Linh Hồn

(Cảm nhận Lc 21. 5-19)


Cảm nhận Lời Chúa hôm nay,
Ta, người tín hữu, điều này khắc ghi:
Công trình vĩ đại xưa kia,
Ngày nay mất biến còn gì nữa đâu…
***
Gia Liêm (1) báo trước ngàn sau,
Có ngày thế mạt mở đầu Nước Vua,
Nước Vua Cứu Thế hứa xưa,
Tin Mừng chỉ đạo đón đưa dân về.
Vinh quang vĩnh cửu mọi bề
Tình yêu Thiên Chúa chẳng hề phôi pha.
***
Nghe lời Chúa dạy: phòng xa
Trước ngày thế mạt xảy ra nhiều điều
Gian nan, lôi kéo, trớ trêu,
Kiên trì, cảnh giác, chớ chiều bản thân,
Xác hồn theo mẫu thánh nhân,
Vững tin cậy mến, lãnh phần phúc thiêng…

(1) Jérusalem

Thế Kiên Dominic


Kinh nguyện
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Đội ơn Thiên Chúa muôn trùng,
Ban cho các Đấng Anh Hùng Việt Nam
Một lòng chối bỏ trân cam,
Mặc ai dụ dỗ chẳng ham phúc trần.
Máu đào dâng hiến trọn thân,
Quyết tâm theo Chúa- chứng nhân Nước Trời.
Ngày nay cho đến muôn đời,
Thanh nhàn vĩnh phúc, gương soi chiên đoàn.
Chúng con còn ở trần gian,
Nguyện xin các Thánh thông ban hộ phù.
Ơn thiêng: sức mạnh, thân tu
Nếu không tử đạo, cần cù siêng năng,
Vượt qua tục luỵ, lưới giăng
Noi gương các Thánh, Chúa hằng xót thương.
Chờ ngày Chúa gọi lên đường
Về cùng các Thánh đồng hương Nước Trời…
A men

Thế Kiên Dominic

THÁC LÀ VỀ

(Tháng các linh hồn )

Người tín hữu thường xuyên tự nhủ:
Thác là về: hãy cứ lập công.
Đời này tin kính, cậy trông,
Ngày về Quê Thật sống trong vĩnh hằng.
Nào, ta hỡi, nhớ chăng: luật Chúa
Khi lìa đời, xác hoá bụi tro
Đợi ngày thế mạt Ngài cho
Lại về tiếp tục hộ phù hồn thiêng,
Hồn hằng sống qua miền Luyện Tội
Nhận xác về: quá đỗi mừng vui.
Trước toà Phán Xét loài người,
Được vào bên hữu Vua Trời Cứu Tinh…

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.