TM CN C Thường niên 34

Vương Quyền Chúa Cứu Thế

(Cảm nhận từ Lc 23.35-43)


Tin Mừng tuần cuối năm C
Cho ta cảm nhận mọi bề vững tin.
Quyền năng Thiên Chúa vô biên,
Nằm trên Thánh Giá vương quyền tỏ ra…
***
Đóng đinh xác Chúa vừa xong,
Cả đoàn quân dữ thỏa lòng hờn căm,
Những tên thủ lãnh cùng dân,
Nại ra lời Chúa nhiều lần tỏ ra:
Thiên Sai Cứu Thế là TA,
Tìm con chiên lạc cho Cha trên Trời.
Nhạo rằng: hãy cứu mình coi…
Với lòng căm phẫn bằng lời bất nhân.
***

Chúa trên Thánh Giá cứu nhân:
Giữa hai trộm dữ, trộm lành hai bên.
Trộm dữ khinh Chúa nhãn tiền,
Trộm lành mắng nó, rồi xin van nài:
Lạy Ngài, khi về Nước Ngài
Cho con theo Chúa - sống đời yêu thương.
Chúa rằng: sám hối, khiêm nhường
Hôm nay con ở Thiên Đường với Ta .

Thế Kiên Dominic


NƯỚC CHÚA

Giê Su Vua Vũ Trụ,
Ngài chiến thắng ba thù.
Ngài cứu độ nhân thế,
Đem về chốn định cư.

Nước Chúa nước hằng sống.
Dân Ngài mọi tấm lòng,
Luật Ngài luật bác ái,
Cứu độ mãi truyền thông…

Tất cả là con Chúa,
Tha nhân như đệ huynh.
Có đời sống vĩnh cửu,
Thể xác và tâm linh.

Là công dân Nước Chúa
Sống trọn luật công bình.
Bác ái luôn tuân giữ
Muôn đời mãi hiển vinh

Thế Kiên DominicĐời Này Và Đời Sau

(Cảm suy về tháng các linh hồn )

Đời này: lữ khách vọng đời sau.
Tín hữu Ki Tô sống nhiệm mầu:
Già trẻ bền lòng vâng Thánh Ý,
Thân quen vững chí mến thương nhau.
Chung lời nguyện giúp: khi vui sống,
Tự nguyện cầu thay: lúc khổ đau.
Thoát chốn luyện hình vào Nước Chúa
Đời này: lữ khách vọng đời sau…

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.