https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TMCNA Mùa Vọng 3

ĐẤNG PHẢI ĐẾN ĐÃ ĐẾN

(Suy niệm Tin Mừng Mt 11,2-11)


Toàn dân Chúa bao ngàn năm mong đợi.
Lời tiên tri loan báo đã ứng linh.
Thánh Gio An nhận mệnh báo Tin Lành:
Đấng Cứu Thế là Ngôi Hai Thiên Chúa.
*Ngài chịu nhận Gio An làm Phép Rửa
Để tỏ rằng: Chúa xuống làm người trần,
Thay tội nhân, chịu chết cho muôn dân.
Mà đền tội thay cho cả nhân loại.
*Ngài thực hiện biết bao nhiêu phép lạ:
Người đui mù được thấy, kẻ điếc nghe.
Kẻ bị câm nói được, người què bước đi.
Và kẻ chết, Chúa truyền cho sống lại…
***

Đời dương thế của Chúa thật vĩ đại,
Nhưng mới là dấu chỉ đó mà thôi,
Đó chính là tình thương Chúa làm người
Còn màu nhiệm cao cả là ơn Cứu Độ.
*Người tín hữu, kẻ thiện nhân nghe cho rõ
Chúa phán cùng môn đệ của Gio An:
“Người nào không vấp ngã: được bình an,
Họ có phúc vì lắng nghe lời Chúa”.
***
Con lạy Chúa, Lời Chúa, lời muôn thuở
Nhiệm màu thay Ơn Cứu Độ nhân trần.
Đấng Thiên Sai xoá sạch tội muôn dân
Và sống lại mở đường lên Thiên Quốc.
*Thời Cựu Ước cũng như thờiTân Ước,
Đón Tin Mừng và sống luật yêu thương
Luôn khôn ngoan, tỉnh thức, trọng khiêm nhường.
Ngày Chúa gọi, sẵn sàng vào Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic

SỐNG ĐẠO MÙA VỌNG

Sống đạo Tin Mừng: sống kỷ cương.
Hằng năm theo lịch đạo Yêu Thương:
Khi mùa Vọng tới, tăng lòng mến,
Mừng Lễ Giáng Sinh Đức Đại Vương.
***
Mầu nhiệm cực linh Vua Cứu Thế:
Trước thời chịu nạn: cứu sinh linh.
Ba mươi năm trọn: vui Gia Thất
Lao động cần cù: sống nhiệt tình…
***
Niệm suy mầu nhiệm Chúa Làm Người,
Giữ đạo Tin Mừng, sống thảnh thơi,
Chuẩn bị dâng lòng, ngày Chúa đến:
Tình thương Cứu độ: Chúa kêu mời…
***
Dọn lòng thanh sạch: không vương tội
Cầu nguyện riêng chung: tránh chuyện đời.
Sốt sắng dâng mình trong Lễ Vọng,
Mong ngày mừng lễ: Chúa Làm Người…

Thế Kiên Dominic

Gốc Công Nguyên

****
Thiên Chúa giáng sinh: gốc kỷ nguyên;
Đông Tây công nhận để lưu truyền.
Công nguyên sau trước đều ghi rõ,
Lịch sử dòng đời chẳng để quên.
Bác ái, công bình luôn quý trọng,
Gian tham,áp bức chẳng ai khen.
Những người thiện chí thường hay nhắc:
Thiên Chúa giáng sinh: gốc kỷ nguyên…

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.