https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN A Lễ Hiển Linh

CHÚA TỎ MÌNH CHO DÂN NGOẠI

(Cảm nhận và suy niệm từ Mt 2.1-12)


Ba đạo sĩ Đông Phương nhìn sao lạ,
Cùng ngắm suy tìm hiểu ý nhiệm mầu.
Họ được ơn linh ứng đã từ lâu:
Chúa Cứu Thế giáng sinh từ Do Thái.
***
Cả ba vị theo sao lạ dẫn lối,
Tới Gia Liêm - vua Hê Rốt trị vì.
Họ kính chào, thăm hỏi rồi ra đi
Tới hang đá Bét Lem sao dừng lại.
***
Trước máng cỏ bò lừa quì thở ấm,
Ấu Chúa, Phụ Mẫu,Thiên sứ, mục đồng.
Ánh sáng linh thiêng như lúc rạng đông,
Đêm cực thánh sáng soi vùng cô tịch.
***
Quỳ, sụp lạy, tôn thờ, dâng lễ vật
Là nhũ hương, mộc dược, vàng tinh nguyên.
Ý chỉ: nhân, thiên tính và vương quyền.
Ôi! Mầu nhiệm Hiển Linh ai suy thấu!..

Thế Kiên Dominic


ÁNH SAO NHIỆM MẦU

(Mừng lễ Hiển Linh suy mầu nhiệm)

Ba nhà đạo sỹ tại Đông Phương
Theo ánh sao tua gọi, chỉ đường,
Tới được Be Lem thờ lạy Chúa
Dâng vàng, mộc dược…nhận tình thương…
***
Suy mầu nhiệm ánh sao mùa Sinh Nhật:
Kẻ lạc xa dược ơn gọi lạ lùng
Là thiện nhân hằng chờ đợi ước mong
Theo ánh sáng chĩ đường vào Chính Đạo.
*Ki Tô hữu: là ánh sao truyền giáo,
Nếp sống thiêng theo ánh sáng Tin Mừng,
Nguyện quyết tâm thể hiện cuộc sống chung
Luôn mong ước: đồng hành vào Nước Chúa.
*Chiên Giáo Hội; hằng hằng tăng nhân số,
Sống tình yêu mầu nhiệm: Chúa xót thương,
Được bình an mạnh sức cùng lên đường
Vào Vương Quốc trường sinh Vua Cứu Thế…

Thế Kiên DominicNĂM MỚI DƯƠNG LỊCH

***
Hai ngàn hai chục, lịch Công Nguyên,
Mùa Lễ Giáng Sinh thật diệu huyền.
Dân Chúa sống chung đầy ngưỡng vọng,
Muôn dân hoạt động mãi cần chuyên.
Vững tâm khấn nguyện Cha thương xót
Tín thác vâng theo Chúa cứu chiên.
Năm mới tứ dân thêm phấn khởi, (1)
Thiện nhân vững dạ sống bình yên…

(1) Sỹ nông công thương

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.