https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN A Thường niên 6


Hoà giải trước đã

(Suy niệm Mt 5. 17-37)

Là tín hữu con dâng lễ đền tội.
Chúa dạy con:”Để đấy, hãy ra về,
Giải hoà cùng người anh em trước đi,
Cha sẽ nhận của lễ con dâng hiến”
***
Tình yêu Chúa, Ôi! Tình yêu bất biến!
Chúa thương con, bênh đỡ tha nhân con.
Xin nhắc con: thờ Chúa hết linh hồn
Và yêu mến tha nhân như mình vậy.
***
Con lạy Chúa, mỗi khi dâng Thánh Lễ,
Xin cho con biết mở rộng trí khôn
Để biết vâng nghe lời Chúa Chí Tôn,
Và suy niệm,rồi ghi tâm khắc cốt.
***
Con xin Chúa, cho con can đảm đủ,
Để quên đi những thù oán tha nhân,
Những giận hờn bực tức vì người thân,
Mà hàn gắn vết thương lòng cho kíp…

Thế Kiên Dominic 
MEN NỒNG MUỐI MẶN

***
Men nồng, muối mặn: những lời kinh
Sốt mến thành tâm tận hiến mình.
Ý Chúa quan phòng: xin lãnh nhận,
Luật Ngài răn dạy: nguyện hy sinh.
Tin Mừng rao giảng đường nên thánh,
Giáo Hội nhủ khuyên nếp thực hành.
Cầu nguyện thường xuyên là sống đạo, ,
Men nồng muối mặn: những lời kinh...

Thế Kiên DominicNIỀM HY VỌNG

***
Niềm hy vọng: đoàn chiên trong Giáo Hội
Sống đời này chuẩn bị vào đời sau,
Luôn vững tin: sống đạo thánh, nhiệm mầu,
Nước Thiên Chúa bình an và vĩnh cửu...
*Nước Thiên Chúa: chờ mong người tín hữu:
Đoàn dân con lưu lạc sớm trở về,
Vui trần gian: giả dối chẳng đam mê,
Luôn tỉnh thức vững tin mà tiến bước.
*Quyền uy Chúa toàn năng: ai suy được
Tình yêu Ngài cứu độ kiếp tội nhân,
Do Ngôi Hai thể hiện:chỉ một lần
Lập Vương Quốc trường sinh: đời sống mới...
*Niềm hy vọng: vững tin mà trông đợi,
Luôn vâng theo Thánh Ý Cha trên Trời,
Năng suy niệm Tin Mừng: Chúa gọi mời,
Nếp sống đạo thực thi: không tiếc sức...

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.