https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN A Thường niên 7

Yêu Thương Thù Địch

(Cảm nhận, suy niệm Mt 5.38-48 )


Tin Mừng Chúa dạy hôm nay:
Yêu thương thù địch, điều này nhớ ghi
Dĩ ân báo oán, thực thi,
Không là nhu nhược, nhưng vì tình thương.
***
Vững tâm nhẫn nại coi thường,
Tha nhân xúc phạm, sẵn sàng thứ tha.
Nhân từ quảng đại chính là
Nêu gương bác ái vượt qua hận thù.
***
Dĩ hòa, biết mấy công phu,
Lại thêm cầu nguyện Chúa phù hộ cho.
Mong sao kẻ ác biết lo,
Cải tà qui chính truyện trò với ta.
Tình thương Thiên Chúa chan hòa,
Cộng đồng nhân loại thăng hoa, thái bình…

Thế Kiên DominicMẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

*****
Mầu nhiệm Nước Trời: mạch đức tin.
Đoàn chiên Thiên Chúa sống nhân hiền
An tâm giữ đạo: cùng dân thánh,
Vững dạ vâng theo: một Chúa Chiên.
Phần xác: giữ mình xa tục lụy,
Linh hồn: tỉnh thức, lãnh ơn thiêng.
Nước Trời: Đất Hứa là chân thật,
Thiên Chúa thông ban kẻ nguyện xin ...

Thế Kiên Dominic


VÀO MÙA CHAY THÁNH

***
Sống mùa Chay Thánh: đẹp lòng Cha
Chuẩn bị đón mừng lễ Vượt Qua:
Quyết chí canh tân. tin Bí Tích,
Thành tâm thống hối, được Giao Hòa.
Vâng theo Ý Chúa : lòng thương xót,
Tín thác Thánh Tâm: lượng hải hà .
Cầu nguyện hãm mình, dâng Thánh Lễ,
Sống Mùa Chay Thánh; đẹp lòng Cha...

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.