https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Sống Thương Yêu


Kính lạy Thiên Chúa chí nhân
Xin cho con biết thực hành thương yêu
Noi theo gương Chúa Giê-su
Ðã làm trong bữa tiệc ly cuối cùng

Thầy trò xum họp chung bàn
Chúa làm những việc hoàn toàn vì yêu
Rửa chân hết thảy anh em
Lập phép Thánh Thể dưỡng nuôi loài người


Suy niệm Ơn Chúa nhân lành
Vì thương nhân loại nhận phần hy sinh
Từ Trời xuống chuộc thế nhân
Lập giao ước mới cứu con trở về


Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Hy sinh tận hiến cuộc đời vì con
Hồi niệm Tiệc Ly yêu thương
Con xin tự hối trên đường trần gian

Từ nay thành thật ăn năn
Sẽ không lên án anh em của mình
Vâng theo Lời Chúa nhân lành
Thương yêu tha thứ, xét mình thường xuyên.Xin Ơn Khôn Ngoan

Ngược xuôi trong chốn gian trần

Mấy ai suy nghĩ về phần đời sau

Quyền cao chức trọng sang giàu

Là nguồn khổ lụy ta nào có hay!


Là người Công Giáo thời nay

Bình thường nghĩ tới tương lai Nước Trời

Nhưng rồi tất bật sự đời

Mãi mê vật chất quên Lời Trường Sinh


Chúa ôi! Chuyện thời Adam

Chuyện người Phú hộ và chàng La-da-rô

Ðại hồng thủy thời Noe

Chuyện khi bà Lót chẳng nghe Chúa truyềnVà nhiều dụ ngôn Chúa dùng

Giúp người theo Chúa dễ dàng học theo

Biết lo cuộc sống đời sau

Ðễ khi Chúa đến được theo chân NgườiCon cầu xin Chúa sáng soi!

Cho con biết sống một đời khôn ngoan

Quên đi lợi ích trần gian
Chăm lo hạnh phúc Thiên đàng đời sauThanh Huyền_Kent
(Tac giả gửi về VTCG)
Được tạo bởi Blogger.