Chùm thơ mừng kính Đức Mẹ

TIN BÀI KHÁC


Kính Mừng Ðức Mẹ Ðầy Ơn Phúc


Mừng ngày Ðức Mẹ Thăng Thiên
Con quì suy gẫm tình thương Chúa Trời
Ðã ban cho Mẹ xuống đời
Sống trong chiêm niệm một đời xin vâng

Chúa ban cho Mẹ nhiều ơn
Ơn làm Mẹ Chúa hay thương loài người
Ðẹp lòng Thiên Chúa quan phòng
Mẹ sinh Con Chúa xuống trong gian trần

Ðặc ân vô nhiễm tội truyền
Chúa ban cho Mẹ xác hồn trinh nguyên
Tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương
Triều thần Thiên Quốc hân hoan kính mừng

Ðặc ân vẹn sạch trọn đời
Mẹ sinh con Chúa như Lời Truyền Tin
Không theo quan niệm trần gian
Chữ trinh nghiệt ngã tổn thương loài người

Chúa thương cất Mẹ lên Trời
Cả hồn lẫn xác muôn đời hiển vinh
Chúc tụng Mẹ Chúa quang vinh
Mẹ về bên Chúa xin thương con cùng

Con còn vất vả trên đường
Tìm về Nước Chúa suối nguồn hồng ân
Qua gương Ðức Mẹ hiển vinh
Cho con biết hưởng hồng ân của Người

Ơn tự do sống trên đời
Cho con biết chọn suốt đời xin vâng
Cho dù cuộc sống khó khăn
Biết luôn chiêm niệm, kính tin, phụng thờ


Không còn khoe sức cậy tài
Tính tình hách dịch cho đời khó thương
Xin cho con biết khiêm nhường
Ðừng hay kiêu ngạo khinh thường anh em

Cho con quảng đại bao dung
Noi gương Ðức Mẹ, nữ vương nhân từ
Cho dù tội lỗi loài người
Ðã làm Con Mẹ xuống đời hiến dâng

Xin cho con biết dấn thân
Thực hiện Lời Chúa yêu thương mọi người
Tâm tư, hành động trong đời
Làm theo Ý Chúa một đời vì yêu.

Mai sau trước cửa Thiên Triều
Ðược bàn tay Mẹ dắt vào cùng Cha
Chung vui hạnh phúc chan hòa
Xứng là con Mẹ trên tòa cao sang.
Thanh Huyển_Kent


HOA CON DÂNG MẸ


Tháng hoa kính Mẹ Chúa Trời
Chúng con về dưới bàn thờ Mẹ yêu
Vòng tay thưa Mẹ đôi điều
Chúng con vẫn vững tình đầu Chúa ban…

Tấm lòng cùng với niềm tin
Gia đình con cháu tình thương nồng nàn
Hòa cùng cuộc sống trần gian
Như hoa muôn sắc con dâng Mẹ hiền

Me ơi! Gẫm lại đời mình
Những năm chinh chiến, nhục hình, tha hương
Nếu không có Mẹ đỡ nâng
Phong ba bão táp thuyền con hòng chìm!

Tháng năm Giáo Hội kính mừng
Khắp nơi không khí tưng bừng hân hoan
Chúng con xin được hiệp thông
Kính dâng lên Me hoa lòng mến yêu

Tháng Hoa 2019
th_Kent


To Top