Hiển thị các bài đăng có nhãn Đào-Văn-Bình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đào-Văn-Bình. Hiển thị tất cả bài đăng

21/05/2017

Các thuật ngữ văn chương và một số kinh nghiệm viết văn

Các thuật ngữ văn chương và một số kinh nghiệm viết văn

I. Các thuật ngữ văn chương

Nghề cầm bút
Nghề cầm bút
Am tường những thuật ngữ của văn chương tức là hiểu được những yếu tính của văn chương để rồi từ đó ứng dụng vào tác phẩm của mình hầu làm cho tác phẩm trở nên hay – đẹp, đúng ý mong muốn. Chúng ta phải công nhận rằng về bộ môn văn chương, Tây Phương đã phát triển lên tới đỉnh cao cho nên không có điều chi xấu hổ nếu chúng ta phải học hỏi nơi họ. Có thể những tác phẩm hay của tổ tiên chúng ta cũng đạt tới đỉnh cao này nhưng vì tổ tiên chúng ta không chịu phân tích, không hệ thống hóa mà chỉ ngầm hiểu hoặc hiểu theo linh tính cho nên con cháu đời sau muốn tìm hiểu những thành tố của văn chương không biết nương tựa vào đâu. Trong khi đó, vì chuộng tinh thần khoa học cho nên Tây Phương đã phân tích và liệt kê ra. Sau đây là một số những thuật ngữ văn chương giống như những dụng cụ quý báu trợ lực cho người làm thơ, viết văn: