Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐẶNG-ĐỨC-TUẤN

Tổng kết hội trại trao giải và tập huấn Giải Văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn lần IX (ngày 18-21/7/2018)

Thơ nhớ về Qui Nhơn 1618-2018

Còn Có Một Ánh Trăng Nữa

Con và Chúa

Sống Đẹp

Chim Non Bên Bóng Cả

Hạt giống Tình Yêu

Tình yêu đồng hành

Khung Trời hồng ân

Thức tỉnh

Cảnh đời

Chết

Bóng khuất Chúa nơi con

Nếu

Đoản Khúc Về Cha

Thánh Cả Giuse

Tông đồ của Chúa

Nỗi khổ người cha

Nhớ

Con là chiếc thuyền nhỏ

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào