Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ-An-Vi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ-An-Vi. Hiển thị tất cả bài đăng

24/11/2018

Thơ: Dấn thân

Thơ: Dấn thân

hình minh họa

DẤN THÂN


Em nghĩ rằng... mình hãy đi đi
Đừng để nhân gian tạo sức ghì
Quên cả ước mơ thời son trẻ
Chúa ở bên đời, có sợ chi?

Em nghĩ rằng...mình hãy đi đi
Hãy để thế gian hóa diệu kì
Vững chãi Thiên tòa trong tâm tưởng
Tin vào tuổi trẻ, những nghĩ suy...

Em nghĩ rằng...mình hãy đi đi
Giữ những ưu tư chẳng được gì
Ước ao sẽ hóa thành khao khát
Mơ đến thiên đường, vui ướt mi...