Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ-Thông-Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ-Thông-Minh. Hiển thị tất cả bài đăng

13/10/2021

Phần 1-10 Đặc trưng lớn của tiếng Việt- Học giả: Đỗ Thông Minh

Phần 1-10 Đặc trưng lớn của tiếng Việt- Học giả: Đỗ Thông Minh

Phần 1 - 10 Đặc Trưng Lớn Của Tiếng Việt

Tiếng Việt được kể là rất phong phú về nguyên âm, có tới 12 nguyên âm, trong khi tiếng Nhật chỉ có 5 nguyên âm. Lại có nhiều kép đôi, kép ba cả nguyên âm và phụ âm cộng thêm 6 dấu thinh tức dấu giọng nên số âm vị biến hóa thành khoảng 15.000 âm.