Hiển thị các bài đăng có nhãn Anh-Huy-SJ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Anh-Huy-SJ. Hiển thị tất cả bài đăng

03/03/2020

Em/anh ơi, chay nhé!

Em/anh ơi, chay nhé!


Đôi kia yêu nhau. Đến gần Mùa Chay, anh bạn nhắn tin cho cô bạn: “Em à, chay nhé!”. Tôi chọc:
– Cậu nhắn tin cho người yêu gì mà giống cha xứ nhắc nhở giáo dân thế? Chắc cũng là: xức tro, ăn chay, hy sinh hãm mình, kiêng thịt, sám hối, xưng tội, gia tăng đọc kinh cầu nguyện, làm việc bác ái… chứ gì?