Hiển thị các bài đăng có nhãn Anna-Lệ-Thúy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Anna-Lệ-Thúy. Hiển thị tất cả bài đăng

14/03/2020

Muốn trở nên khiêm nhường hơn trong năm mới

Muốn trở nên khiêm nhường hơn trong năm mới

MUỐN TRỞ NÊN KHIÊM NHƯỜNG HƠN TRONG NĂM MỚI

“Thế giới của chúng ta không đề cao nó nhưng lại rất cần nó”.


Thực hành sự khiêm nhường sẽ dẫn đến hàng loạt các lợi ích. Nó xoa dịu tâm hồn, nâng tầm kỹ năng lãnh đạo, giúp tự chủ, tăng hiệu suất làm việc và xây dựng tương quan lành mạnh hơn, gắn kết hơn.


Hôm nay, khi mà tất cả chúng ta đã từng đề ra rồi sau đó gần như từ bỏ ngay lập tức các quyết tâm của mình cho Năm Mới, thì vẫn có một kế hoạch phù hợp hơn cho việc tự cải thiện bản thân, đó là tập đức Khiêm nhường.